Home » Ungarn får ikke hundrevis av millioner euro av norske midler. Budapest: Vi skylder disse pengene | Utenriksnyheter

Ungarn får ikke hundrevis av millioner euro av norske midler. Budapest: Vi skylder disse pengene | Utenriksnyheter

by Russell Crowe

En kort oversikt over midler for Ungarn finnes på nettstedet til EEA Grants. Giverstatene – Island, Liechtenstein og Norge – kom ikke til enighet med Ungarn om utnevnelse av en fondsoperatør til å forvalte midler til sivilsamfunnet. Følgelig vil under de såkalte Nei-programmene bli implementert i inneværende finansieringsperiode.

Dette er midlene som Norge (95 %), Liechtenstein og Island bevilger for å redusere sosioøkonomiske ulikheter i EØS. Ungarn er, i likhet med Polen, et berettiget land for bistand. For Ungarn i inneværende periode er PLN 214,6 millioner bevilget euro, det vil si rundt PLN 982 millioner.

Se videoen
Morawiecki og Salvini i Budapest. Belka: De er absolutt fornøyde i Kreml

Avtalen som ble signert med Ungarn i 2020, fastsetter at intet program kan godkjennes før en uavhengig fondsoperatør er utnevnt. «Det var ikke mulig å komme til enighet mellom giverstatene og den ungarske regjeringen innen den avtalte fristen, før 21. juli. Som et resultat vil ikke de planlagte programmene bli implementert og de eksisterende vil ikke bli utviklet» – leser vi i uttalelsen.

Budapest: Vi fortjener disse pengene

– Vi skylder Norge penger, fordi det ikke er medlem av EU, bruker fellesmarkedet, nyter godt av privilegier og er samtidig ikke underlagt andre utmerkede EU-regler og er ikke belastet for eksempel med bidrag til EU-budsjettet – sa sitert av Euronews Gergely Gulyás, minister på statsminister Viktor Orbans kontor. – De skylder oss en. Vi har ennå ikke funnet en måte å betale ned denne gjelden på, men vi ser etter den, la han til.

I 2017 innførte Budapest lovgivning som tillater frivillige organisasjoner å motta maksimalt 22 000. EUR (omtrent PLN 100 000) av finansiering fra utlandet. NGOer er også pålagt å gi en liste over alle utenlandske givere som har bidratt med mer enn 1,4 tusen. euro i løpet av året (ca. 6,4 tusen PLN).

EU-domstolen slo i desember fast at å begrense organisasjonens finansiering er i strid med EU-retten og bryter både med bestemmelser om fri bevegelse av kapital og grunnleggende rettigheter.

EU-kommisjonen suspenderer gjenoppbyggingsfondet

Tapet av norske midler kan bare være begynnelsen på Ungarns økonomiske problemer. Foreløpig har EU-kommisjonen suspendert det ungarske gjenoppbyggingsfondet, som har en verdi på 7,2 milliarder euro. Årsaken er utilstrekkelige garantier i kampen mot korrupsjon. EU-kommisjonen sa at nå er «ballen på siden av Budapest», som må endre gjenoppbyggingsplanen i samsvar med EUs retningslinjer og kommentarer.

Loven tillater tilbakeholdelse av EU-betalinger for en stat som ikke garanterer uavhengig juridisk kontroll over fordelingen av EU-midler. Når det gjelder Ungarn, er det stor risiko for at EU-skattebetalernes penger havner i lommene til politikernes venner og familie.

Forrige uke argumenterte visepresidenten for Europaparlamentet, Katarina Barley, at for det første i tilfellet Ungarn, men også i Polen, må kommisjonen «handle umiddelbart og blokkere EU-midler». Han understreket at disse tiltakene først og fremst bør rettes mot myndigheter, ikke innbyggere.

You may also like