Home » Volkswagen-konsernet hopper 64 % til elektrisk i Europa i 2021

Volkswagen-konsernet hopper 64 % til elektrisk i Europa i 2021

by Ashley Olsen

Alle lysene er grønne i Volkswagen-konsernet i Europa. Dette kommuniserer svært gode tall for år 2021, som står for 472 300 solgte elektriske kjøretøy i 29 land på det europeiske kontinentet i løpet av de siste 12 månedene. Volkswagen-konsernet øker dermed salget av elbiler med 64 % sammenlignet med 2020.

Dette gjør det også mulig å øke andelen elektriske kjøretøy i forhold til det totale antallet kjøretøyer som selges av konsernet, med 17,2 % elektriske i 2021, mot 10,1 % i 2020. Volkswagen-konsernet tar dermed en markedsandel på 25 % og kaller seg selv » klar markedsleder for batterielektriske kjøretøy (BEV) i Europa » i 2021.

Til slutt kunngjør Volkswagen CO-utslippstallto for sin flåte, og hevder utslipp på 118 g/COto/km per enkelt kjøretøy, vs. 120 g/COto/km per enkelt kjøretøy fastsatt av EU. For å oppnå disse gode resultatene ekskluderer gruppen imidlertid statistikken til Bentley og Lamborghini, og baserer seg kun på tallene til deres nye individuelle biler i 2021. Data for å sette i perspektiv til slutt, men det gjenspeiler viljen til gruppen av oppnå karbonnøytralitet innen 2050.

You may also like

Leave a Comment