Home » WTO-ministermøtet i Genève utsatt inntil videre

WTO-ministermøtet i Genève utsatt inntil videre

by Russell Crowe

(ats) «Alle medlemmer står bak avgjørelsen,» sa visedirektøren for institusjonen, Anabel González, på sosiale nettverk denne fredagen. Hun nevnte «helse» og «rettferdighet» grunner.

Tidligere hadde eksperter på oppdrag fra Verdens helseorganisasjon (WHO) bestemt seg for å vurdere Omicron-varianten som «bekymrende». Federal Office of Public Health (OFSP) hadde kunngjort at flyreiser fra Botswana, Eswatini, Lesotho, Mosambik, Namibia, Zimbabwe og Sør-Afrika var forbudt. På samme måte vil karantener bli pålagt personer som kommer fra Hong Kong, Israel og Belgia.

Disse begrensningene gjorde det ikke lenger mulig å garantere et rettferdig møte, mens de 164 medlemslandene måtte forhandle om viktige spørsmål for verdenshandelen. Så mye at de hadde nektet å tilby et hybrid- eller nettformat, uforenlig med institusjonens utfordringer.

Totalt skulle rundt 4000 mennesker delta på dette 12. ministermøtet minst tirsdag til fredag. Mer enn 200 ministre var ventet. Sveits og Genève-myndighetene har etablert et viktig sikkerhetssystem.

Dette møtet var svært viktig for WTO, som ikke har holdt noe formelt ministermøte på flere år. Offisielt arrangert av Kasakhstan, var det allerede blitt utsatt i fjor på grunn av pandemien. Statene foretrakk også å overføre den til Genève senere.

I en institusjonell krise siden slutten av 2019 etter blokkeringen av ankedomstolen av USA og uten en meningsfull avtale i nesten ti år, måtte WTO vise at den fortsatt er i stand til å oppnå resultater. Men diskusjonene er «tøffe», sa daglig leder Ngozi Okonjo-Iweala for noen måneder siden.

Organisasjonen ventet spent på responsen den kan gi på pandemien. Den har stått overfor en fastlåst tilstand i nesten et år i spørsmålet om foreløpig opphevelse av patenter på handel med koronavirusteknologier.

Dette har blitt støttet av dusinvis av land og er sterkt etterspurt av FN-aktører og frivillige organisasjoner som Leger Uten Grenser (MSF). Men Sveits, sammen med EU, Storbritannia og Norge, er fortsatt sterkt motstandere av dette scenariet. En vanskelig situasjon for henne som kunne ha presset henne til å måtte blokkere en konsensus når hun alltid har nektet å gjøre det.

Blant andre forventede diskusjoner skulle statene forsøke å komme til enighet etter mer enn 20 år med forhandlinger om fiskesubsidier, anslått til opptil 54 milliarder dollar per år. Målet er å forby subsidier til et fartøy som driver ulovlig, urapportert eller uregulert fiske. Men også de av overfiske, i allerede overutnyttede områder.

Ifølge FN blir 90 % av marine bestander utnyttet eller overutnyttet. En tredjedel av fangstene er knyttet til overfiske. Rike stater skulle ønske Kina ikke kunne stole på unntak på grunn av sin selverklærte utviklingslandstatus.

I et avtaleutkast ble det etablert unntak for fattige og utviklingsland med et fiskevolum på mindre enn 0,7 % av verdens kapasitet. Samt tiltak for å begrense bruken av tvangsarbeid, noe for å prøve å tilfredsstille alle. Men utviklingsstatene finner det fortsatt for gunstig for rike land.

Bortsett fra den multilaterale tilnærmingen, går ulike diskusjoner, etablert av dusinvis av land blant dem hver gang, raskere frem. Mer enn 60 land, inkludert Sveits, måtte godkjenne en avtale om handel med tjenester. Besparelsene takket være denne avtalen kan beløpe seg til mer enn 130 000 millioner franc på mellomlang sikt.

You may also like