Home » Årsmøter 2023: Klimainvesteringer i Afrika er klar til å gå med overskudd (Eksperter)

Årsmøter 2023: Klimainvesteringer i Afrika er klar til å gå med overskudd (Eksperter)

by Siv Jensen

Afrika henger etter globalt, med bare 14 % private klimainvesteringer, ifølge offisielle tall. Men i desember i fjor, på COP27, var budskapet å mangedoble eller til og med firedoble private investeringer i klimaet. Hvilken diagnose og løsninger på mangelen på privat sektors appetitt på klima i Afrika? Den tematiske økten med tittelen «Leveraging Innovative Financial Instruments to Leverage Private Climate Investments in Africa», holdt 24. mai i Sharm El Sheikh, som en del av African Development Bank Group Annual Meetings 2023, forsøkte å svare på det. Ekspertpanelet identifiserte utfordringer og delte beste praksis.

– Gitt det lave nivået av privat finansiering i klimasektoren i Afrika, må vi tenke på innovative finansieringsmetoder, tenke løsninger i afrikansk skala og kategorisere behovene. Den afrikanske utviklingsbanken har etablert klimahandlingsvinduet til støtte for kontinentets sårbare land,” sa Solomon Quaynor, bankdirektør med ansvar for privat sektor, infrastruktur og industrialisering, som modererte sesjonen.

Christopher Marks, daglig leder, ansvarlig for Portefeuille Solutions, Innovative Finance og Marchés de croissance i den japanske banken Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), erklærte på sin side at «i en kontekst med begrensede ressurser, chaque centime doit être utilisé sannsynligvis. Vi har ikke råd til å bruke midler uten garantier for økonomisk tilleggsevne. Vi kan ikke unngå spørsmålet om risiko. Vi må tenke på hvordan vi skal bruke pensjonsfond og statlige formuesfond i Afrika. »

I møte med klimakrisen er det derfor et uunngåelig alternativ å revurdere omfanget og måten privat sektors involvering er tenkt på.

Ifølge Rania Al-Mashat, den egyptiske ministeren for internasjonalt samarbeid, er klimapolitikken basert på tre pilarer: engasjement, klarhet og troverdighet. «Vi har laget en plattform for vann, mat og bærekraftig utvikling og laget en stortingsmelding om klimafinansiering,» understreket han.

Han nevnte det innovative Benban-megaprosjektet som har som mål å øke andelen fornybar energi i energimiksen til 42 % innen 2035.

Spørsmålet om risikoen ved investeringer i Afrika kom i stor grad tilbake til debattene. Og Konstantin Limitovskiyle, visepresident for investeringsoperasjoner (region 2), Asia Investment and Infrastructure Bank, sa at «nøkkelordet er: reduser risiko» fordi den private sektoren leter etter måter å «doble eller tredoble sine investeringer».

«Vår operative portefølje er på rundt 9,5 milliarder dollar mobilisert. Det er en enorm og ekstremt vanskelig oppgave,» understreket han. Men for Sidi Ould Tah, administrerende direktør i den arabiske banken for økonomisk utvikling, «er denne risikoen sterkt overdrevet.»

Nå handler det om å endre strategi og tilnærming for å la privat sektor oppleve klimainvesteringer som mindre risikable, i stand til å generere overskudd.

Bjørg Sandkjær, viseminister og sentralbanksjef i Norges Bank, viste til erfaringen med risikostyring av prosjekter innen fornybar energi som Norfund (Norsk investeringsfond for utviklingsland) har kjøpt gjennom tilførsel av risikokapital og bankbare prosjekter fra den norske banken. Etat for utviklingssamarbeid, Norad, gjennom forhåndsinvesteringsmekanismer.

For interessenter må det etableres partnerskap. Og Bärbel Kofler, parlamentarisk statssekretær og guvernør for Tyskland ga eksemplet med Green Hydrogen Platform, finansiert med 270 millioner euro med offentlige midler for å lette åpningen av det grønne hydrogenmarkedet gjennom hele verdikjeden. Han påpekte at investering i fornybar energi kan være en forretningsmulighet som genererer anstendige arbeidsplasser. Han forklarte også Tysklands alternativ for avkarbonisering, gjennom en langsiktig lovgivningsprosess, for å avslutte kullbruk innen 2038.

God planlegging, etablering av pålitelige data om sosio-miljøspørsmål og styring er viktig for å tiltrekke seg privat sektor. I tillegg er bruken av offentlige ressurser, for flere garantier, for å tiltrekke seg flere private ressurser også en av lærdommene fra den finske erfaringen presentert av Emmi Oikari, fungerende løytnantguvernør. Han inviterte land til å bli med i Coalition of Finance Ministers for Climate Action, som samler nesten 80 land.

Alliance for Green Infrastructure in Africa etablert av African Development Bank og ulike partnere, inkludert Rockefeller Foundation, har som mål å øke og akselerere finansieringen av grønne infrastrukturprosjekter i Afrika, sa Solomon Quaynor.

Multilaterale banker og utviklingsfinansieringsinstitusjoner må revurdere sine verktøy og tilnærminger, integrere nye kategorier som pensjonsfond og andre innovative mekanismer i Afrika for å tiltrekke seg flere private klimainvesteringer, konkluderte Mr. Quaynor.

r k

You may also like