Home » Bærekraftig mat for bedre livskvalitet

Bærekraftig mat for bedre livskvalitet

by Roald Amundsen

Bærekraftig mat og livskvalitet, to tett forbundne konsepter

Livskvalitet er definert som tilpasningen mellom miljøressurser og befolkningens behov. Men hvilket behov er viktigere enn mat? Å spise ikke bare nok, men også i samsvar med ernæringsbehov er en nøkkelfaktor for alles livskvalitet og helse.

Innen 2040, det vil si i morgen, mat- og landbruksorganisasjonen til FN (FAO) anslår atDen planetariske befolkningen vil nå 9,5 milliarder mennesker. Å mette alle disse munnene vil bety å øke vår landbruksproduksjon med 50 %. For dette vil menneskeheten måtte ha de nødvendige ressursene, og spesielt jordbruksareal.

I dag er det langt fra åpenbart: På grunn av uholdbar landbrukspraksis har mange jordsmonn rundt om i verden blitt dårligere og produktiviteten svekket. Samtidig har økende urbanisering bidratt til at 30 % av klodens dyrkbare land har forsvunnet på bare 40 år.

Det er derfor vår forpliktelse til å forbedre livskvaliteten går gjennom løsninger for bærekraftig mat, som i sin produksjon tar hensyn til de begrensede ressursene som jorden tilbyr oss.

You may also like