Home » Centrica vil selge eiendelene til Spirit Energys Norway for 800 millioner stg.

Centrica vil selge eiendelene til Spirit Energys Norway for 800 millioner stg.

by Russell Crowe
Den britiske energileverandøren Centrica har sagt ja til å selge den norske olje- og gassleting- og produksjonsvirksomheten til sitt 69%-eide Spirit Energy-datterselskap Sval Energi, heter det i en uttalelse onsdag.

Spirit Energys virksomhet i det norske Statfjord-feltet skal selges til Equinors datterselskaper.

Transaksjonene trer i kraft 1. januar med et samlet vederlag på 1,08 milliarder dollar (omtrent 800 millioner pund) i gjeldfrie og kontantfrie kontanter, pluss en utsatt betinget betaling knyttet til prisen på råvarer. sa Centrica.

Centrica, hvis andel på 69 % av inntektene fra salget forventes å være rundt 560 millioner pund, sa at transaksjonen var i tråd med strategien for å «redusere eksponeringen for olje- og gassleting og produksjon. Høy karbonintensitet».

«Salget resulterer i en 92 % reduksjon i Spirit Energy Groups olje- og væskereserver og en 38 % reduksjon i gassreservene, og representerer et viktig skritt mot Centricas oppfyllelse av sin strategi for å karbonisere sin portefølje. og redusere deres eksponering mot olje og gassproduksjon, la han til.

Sval Energi sa at oppkjøpet, som er det største på norsk kontinentalsokkel (NCS) siden 2019, forventes å gjennomføres i andre kvartal 2022.

You may also like