Home » CMS utvider til Norge og kjøper det norske kontoret Kluge

CMS utvider til Norge og kjøper det norske kontoret Kluge

by Russell Crowe

Det internasjonale advokatfirmaet CMS ekspanderer til Norge, hvor det norske firmaet Kluge slutter seg til firmaet. Ifølge CMS er Kluge (mer enn 150 advokater) den ideelle partneren i Norge på grunn av «de samme mål innen (fornybar) energi og ESG», ifølge pressemeldingen.

Det norske kontoret, med kontorer i Oslo, Bergen og Stavanger, vil heretter bli kjent som CMS Kluge. Det forventes at induksjon ferdigstilt i oktober i år. CMS tar steget til Norge med strategien om å utvikle «en solid skandinavisk plattform».

CMS og Kluge sier de har mye til felles innen energikompetanse, spesielt fornybar energi, men de ligger også i teknologi og fusjoner og oppkjøp. Spesielt for Kluge øker integrasjonen i CMS mulighetene for grenseoverskridende transaksjoner og konsulentarbeid. I tillegg støtter begge kontorene i økende grad sine kunder i spørsmål om samfunnsansvar, det vil si ESG-spørsmål (Environmental, Social and Governance).

Norske bedrifter søker i økende grad råd i grenseoverskridende forhold, sa Matthias Lichtblau, administrerende direktør i CMS. – Våre kunder ser på Norge som en viktig mulighet, siden det er en meget vellykket eksportorientert økonomi, med større vekt på fornybar energi og mer bærekraftig handel, sier han. «Mange CMS-kunder er allerede aktive i regionen, så det er et naturlig steg for oss å være der. I tillegg vil kunder i Norge nå ha full tilgang til CMS, et av de største juridiske nettverkene i verden.»

CMS har nå nesten åtti kontorer i 44 land; totalt er det mer enn fem tusen advokater som jobber rundt om i verden. To afrikanske kontorer ble med i det internasjonale firmaet i 2019, etterfulgt av tre latinamerikanske kontorer i 2017.

You may also like