Home » Kommuner kan søke om midler til å gjennomføre energi- og klimahandlingsplaner.

Kommuner kan søke om midler til å gjennomføre energi- og klimahandlingsplaner.

by Russell Crowe

I år, for siste gang, inviterer European Urban Finance Facility (EUCF) latviske kommuner til å søke om en finansiering på 60 tusen euro for implementering av energi- og klimahandlingsplaner, sa EUCF i en uttalelse.

Innholdet vil fortsette etter kunngjøringen.

Reklame

Tredje søknadsrunde er foreløpig åpen og kommuner kan sende søknadene sine (på engelsk) innen 17. desember i år kl. 18.00 latvisk tid (til kl. 17.00 Brussel-tid) på dette tidspunktet. Hyperkobling.

Midlene skal hjelpe kommunene med å utvikle høykvalitets og stabile investeringskonsepter. Det er et viktig dokument for å skaffe mer midler til gjennomføring av aktivitetene i klima- og energihandlingsplanene.

Lokale myndigheter er forpliktet til å redusere energiforbruket og klimagassutslippene betydelig. Gjennomføringen av disse planene er imidlertid ofte hemmet av vanskeligheter med å skaffe finansiering eller finne de riktige kildene, så involvering av EUCF er avgjørende.

EUCF inviterer alle byer, fylker og regioner i Latvia og resten av Europa (inkludert Norge, Island, Liechtenstein og Storbritannia) til å benytte anledningen til å be om økonomisk støtte til gjennomføringen av klimahandlingsplanens aktiviteter og energi.

EUCF er villig til å gi et engangsstipend på € 60 000 for hver søknad som sendes inn av kommunen. Det gis økonomisk støtte til følgende aktiviteter: (tekniske) mulighetsstudier, markedsanalyser, interessentanalyser, juridiske, økonomiske og finansielle analyser, risikoanalyse, etc., nødvendig for å utvikle investeringskonseptet. Disse jobbene kan utføres av kommunalt ansatte eller av eksterne eksperter innleid i outsourcing.

Grus kan imidlertid ikke være en del av investeringen. Det betaler seg for ressursene og tjenestene som er nødvendige for å utvikle investeringskonseptet.

Søkere må levere en politisk godkjent energi- og klimaplan og vise politisk engasjement for å utvikle sitt investeringskonsept gjennom et støttebrev signert av ordfører eller andre relevante representanter.

Tilskuddssøknader kan sendes inn av kommuner eller grupper av kommuner fra 31 land, inkludert alle 27 EU-land, samt Norge, Island, Liechtenstein og Storbritannia.

Totalt bidrar EUCF med mer enn 12 millioner euro for å støtte kommuner i åpne konkurranser. I den tredje runden, som går fra oktober til midten av desember 2021, er totalt 4,14 millioner euro tilgjengelig for 69 søknader for å finansiere programmer for energi- og klimabærekraft.

I første runde, som ble avsluttet i oktober 2020, fikk 30 kommuner fra 14 land midler på 1,8 millioner. I andre runde, som fant sted i mai i år, fikk 69 utvalgte kandidater fra 19 land midler på 4,14 millioner.

Søkere trenger en politisk godkjent energi- og klimabærekraftsplan. For eksempel SEAP (Sustainable Energy Action Plan) / SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan) utviklet av Covenant of Mayors-prosjektet; eller planer av tilsvarende skala med klima- og energibærekraftsmål for minst 2020. Du finner mer informasjon om søknadskriteriene. her.

Søknader vil bli vurdert etter et sett med kriterier som er utarbeidet på forhånd, og prosjektene med best resultat vil få tilskudd.

EUCF inviterer kommuner til å registrere seg og begynne å søke selv om de ikke kan gjennomføre den andre utlysningen. Ved å gjøre det vil kommunen motta anbefalinger fra EUCF om hvordan du kan finpusse søknaden din og forberede deg bedre til neste søknadsfrist.

You may also like