Home » Coronavirus LIVE. Et niende tilfelle av Omicron bekreftet i Frankrike, et helseforsvarsråd planlagt til mandag …

Coronavirus LIVE. Et niende tilfelle av Omicron bekreftet i Frankrike, et helseforsvarsråd planlagt til mandag …

by Russell Crowe

10:45: Vaksinasjon er en del av migrantreisen

Allerede i november 2020, mens de første vaksinene ble avventet, hadde Høy helsemyndighet klassifisert blant sine prioriterte mål de 300 000 til 600 000 papirløse innvandrerne i Frankrike, underlagt promiskuitet når de kan huses og for det meste fratatt maske og gel hydroalkoholisk. Vaksinasjon var endelig åpen for dem da den ble utbredt i slutten av mai for alle over 18 år.

«Helsedepartementet har vært trege med å handle, noen regionale helsebyråer har vært veldig mottakelige, andre veldig trege,» sa Didier Leschi, daglig leder for Ofii, som siden oktober har tilbudt, i 19 av sine sentre på fastlands-Frankrike, vaksinasjon som så langt har det kommet 800 mennesker til gode.

Så tidlig som i juni mobiliserte aktører på bakken for å overvinne de mange hindringene for vaksinering migranter står overfor. I tillegg til språkbarrieren, mangel på informasjon og bekymringer om vaksinen, «er dematerialisering en stor hindring,» sa Dr. Marion Tambourindeguy, henvisende lege for komiteen for helsen til eksil (Comede). Ikke alle gateeksiler har telefon heller, kommenterer Marie Cougoureux, leder av tjenesten Humanitarian Parade ved stiftelsen Frelsesarmeen: «Å administrere helsepasset på papiret når du bor i utlandet er en reell utfordring. Mi’kmaq”.

You may also like