Home » Den svenske byggesektoren forbereder seg på sementkrisen

Den svenske byggesektoren forbereder seg på sementkrisen

by Russell Crowe

I begynnelsen av juli avsa den svenske mark- och miljödomstolen dom i De Grønnes klage og avviste forbudet mot produksjon av sementkalk på Nord-Gotland. Cementa er den største sementleverandøren i landet med en årlig produksjon på 2,8 millioner tonn. Omtrent 80 % brukes i Sverige og 20 % eksporteres til de baltiske landene.

Lokale Grønne har sendt inn en generell klage mot anlegget, og ber retten om å undersøke miljøpåvirkningen av Cementas aktiviteter. Til alles overraskelse tilbakekalte retten anleggets driftstillatelse, som varer til 2040 inntil årsakene til klagen, det vil si gruvedriftens påvirkning på naturen, er ferdig utredet. I følge rettskjennelsen som er gjeldende i dag, stenges anlegget av nasjonal betydning uten eksakt kunnskap, men kun på bakgrunn av dens negative påvirkning på naturen. Dette sjokkerte de viktigste markedsaktørene og regjeringen. Fra et bredere miljøperspektiv er det klart at dersom Sverige blir tvunget til å importere sement langveisfra og fra land med dårligere gruveforhold, vil dette ha negativ innvirkning på klima og natur. – At den økologisk avanserte svenske industrien taper markedsandeler er generelt dårlig for klimaet, sier en talsmann for Byggföretagen.

Sementgruve i Slite

En slik beslutning kan være katastrofal for den svenske industrien og har allerede skapt stor bekymring ikke bare i byggemarkedet, men også innenlands. Konsekvensene av krisen ville ha en betydelig og varig innvirkning på landets BNP. Ifølge byggherreforeningen Byggföretagen kan byggingen av tre av de fire bolighusene, samt flere store infrastrukturprosjekter, måtte forlates i november, noe Sverige ikke har råd til.

Byen Gøteborg vil bli mest berørt i denne saken. I tillegg til det store Västlänken-prosjektet har byen flere bygge- og anleggsprosjekter. Det handler ikke bare om infrastruktur, men også om skoler, boliger og andre bygninger av offentlig betydning. Å stoppe sementproduksjonen vil koste enorme summer. «Vi snakker om milliarder.» – Sier en talsmann for Byggföretagen.

På nasjonalt nivå ville konsekvensene blitt enda større. Det statlige gruveselskapet LKAB frykter at forbudet mot Cementas virksomhet vil redusere gruvedriften fra 50 til 80 prosent. For disse gigantselskapene er dette skrekkscenarier som vil påvirke økonomien i hele landet, og det er ingen god plan B for det. Importen ville ikke overstige de nødvendige mengdene sement i Sverige.

– At den økologisk avanserte svenske industrien taper markedsandeler er generelt dårlig for klimaet, sier en talsmann for Byggföretagen.

Sementkrisen belyser også mye annet. Eksempel på den skjøre tråden som henger Sveriges velstand. Hvordan domstolene og offentlige tjenestemenn, som ikke har et felles og samlende ansvar, har betydelig innflytelse på nøkkelfaktorene og hvordan regjeringen ikke har en felles strategi for den økonomiske utviklingen av landet.

Nærings- og handelsminister Ibrahim Baylan (S) nedsatte i all hast en arbeidsgruppe for å finne ut hvordan regjeringen kunne redusere den truende sementkrisen med mindre Høyesterett snarest opphever kjennelsen.

Likte du det? Bruk et sekund på å støtte Vaida på Patreon!

Den svenske byggesektoren forbereder seg på sementkrisen

sfgdfg

You may also like