Home » «Stepjesstad» Oslo forbyr leie av elektroniske trinn om natten

«Stepjesstad» Oslo forbyr leie av elektroniske trinn om natten

by Russell Crowe

Tiltaket går begynnelsen av september i og det følger etter at leger ved Oslo universitetssykehus slo alarm. Legene sier at forbudet kan forhindre hundrevis av skader i løpet av sommeren. El-scooterbrukere forårsaker også mye ubehag for blinde, svaksynte, rullestolbrukere og eldre, ifølge det norske bydirektivet.

Antall e-scootere som kan leies i byen gjennom apper bør også reduseres betraktelig, opp til maksimalt åtte tusen.

Flere eiere hadde allerede på eget initiativ bestemt seg for å skru av e-scooterne om natten i helgen. Det ble også innført fartsgrense for døgnets mørke timer.

30 tusen skritt

Oslo er en av de europeiske byene med flest e-scootere per innbygger. Bare de siste tre månedene har antallet økt med nesten en fjerdedel. Det forventes å være rundt 30.000 elektriske scootere til leie innen utgangen av dette året.

I mange byer rundt om i verden kan e-scootere leies gjennom apper som Bird, Lime, Spin, Scoot Mobike og oBike.

Nederland er et av få land der elektriske scootere fortsatt er forbudt på offentlige veier, selv om det er noen elektroniske trinn som vei lovlig.

You may also like