Home » Det norske statlige oljekonsernet investerer milliarder i hydrogenprodukter …

Det norske statlige oljekonsernet investerer milliarder i hydrogenprodukter …

by Russell Crowe

Equinor oljerigger utenfor kysten av Stavanger.
Bilde: AFP

Det norske statlige olje- og gasskonsernet Equinor vil investere milliarder i produksjon av hydrogen fra naturgass.

Norge er svært rikt på gass og tror derfor de kan bli en stor aktør på verdensmarkedet for såkalt blått hydrogen.

Totalt vil Equinor bevilge 100 milliarder kroner, omregnet over 10 milliarder euro, i perioden frem til 2035 til investeringer i hydrogen. Gass fra norske felt brukes som elektrisitet for å produsere hydrogen. Ifølge Equinor skal 95 prosent av utslippene som slippes fra produksjonen av denne naturgassen fanges opp og lagres i tomme gassfelt. Dette kalles da blått hydrogen. Equinor ønsker også å jobbe med grønt hydrogen, som produseres ved hjelp av bærekraftige energikilder, som vindturbiner.

Les også: Shell skal bygge stor biodrivstofffabrikk i Pernis

Andre store energiselskaper som Shell jobber også med hydrogenprosjekter. Det internasjonale energibyrået (IEA) sa mandag at land må øke investeringene i hydrogenteknologi betydelig for å nå klimamålene. Ifølge IEA bør det blant annet brukes mer penger på hydrogenproduksjon og lagringskjeder for å bidra til netto nullutslipp av klimagasser som CO2.

You may also like