Home » det suverene formuesfondet oppfordret til ikke å røre cannabis

det suverene formuesfondet oppfordret til ikke å røre cannabis

by Russell Crowe

Norges suverene formuesfond, verdens største, bør holde seg unna cannabisprodusenter for fritidsaktiviteter, sa den norske regjeringen fredag. I sin årlige hvitbok dedikert til forvaltningen av fondet som har mer enn 1100 millioner euro i aktiva, reiser det nordiske landet også spørsmålet om «morderroboterDog uten å ta stilling til dette punktet.

«Det er ulovlig å produsere og selge cannabis i Norge.”, Forklarte under en pressekonferanse finansminister Jan Tore Sanner for å begrunne regjeringens forslag om å ekskludere produsentene av dette anlegget, hvis forbruk er lovlig i visse land, fra fondets portefølje.

Investert i aksjer, obligasjoner og eiendom, er det norske fondet underlagt etiske standarder som allerede forbyr det å investere, spesielt i atomvåpenprodusenter eller «spesielt umenneskelig«I trekull eller til og med i tobakksprodusenter.

Ved å delvis ta anbefalingene fra en etisk komité, bemerker hvitboken også «dypt problematiske aspekter«Relatert til dødelige autonome våpensystemer, eller»morderroboter».

«Disse våpnene er imidlertid ikke klart definert og er ifølge komiteen ikke i tjeneste på dette tidspunktet. Derfor foreslår regjeringen å ikke innføre et (utelukkelses)kriterium for slike våpen på dette stadiet.», Angir Finansdepartementet.

For å redusere kostnader og forenkle forvaltningen foreslår sentrum-høyre-regjeringen også å redusere antall selskaper som fondet er investert i på verdensbasis fra 25 % til 30 %, fra 8.800 ved utgangen av 2020 til rundt 6.600.

Aksjer representerer dens største aktiva (72,8 % av porteføljen ved utgangen av 2020), foran obligasjoner og eiendomssektoren. Forslagene som ble lagt frem fredag ​​er ennå ikke behandlet i Stortinget, der regjeringen er et mindretall.

Antagelig for å gi fremtidige midler til landets generøse velferdsstat, livnærer det norske fondet seg av offentlige oljeinntekter, som stadig genererer anklager om hykleri. Verdien er for tiden 11.253 billioner kroner, eller 1.110 billioner euro.

You may also like