Home » EU samarbeider med USA, Canada og Norge i et militært mobilitetsprosjekt

EU samarbeider med USA, Canada og Norge i et militært mobilitetsprosjekt

by Russell Crowe

EUs forsvarsministre godkjente torsdag (6. mai) deltakelsen av USA, Canada og Norge, medlemmer av NATO, i et felles prosjekt som har som mål å fremskynde bevegelsen av tropper i Europa.

«Dette er en svært viktig sak, ikke bare for EU, men også for NATO.«Understreket den tyske ministeren Annegret Kramp-Karrenbauer. Alliansen ba EU-landene om å lette bevegelsen av tropper fra USA og Canada. Det er en»ta et skritt videre i praktisk samarbeid når det gjelder å sikre at tropper kan utplasseres til Europa på tvers av landegrensene», insisterte den tyske ministeren.

Siden 2017 har EU muligheten for et permanent strukturert samarbeid (PESCO) som lar en gruppe land utvikle sitt samarbeid på forsvarsområdet. «Det er et instrument for medlemmene av Den europeiske union, men det kan åpnes for tredjeland hvis de respekterer de politiske forholdene og dersom deres deltakelse gir merverdi.» Tilbakekalte en europeisk tjenestemann.

«Styrke samarbeidet mellom EU og NATO»

Militær mobilitet er et av de konkrete aspektene ved samarbeidet mellom unionen og NATO, hvor 21 EU-land er medlemmer. Betydningen av troppebevegelser på kontinentet har vokst på grunn av den aggressiviteten Russland har vist siden annekteringen av Krim og støtte til pro-russiske separatistbevegelser i Ukraina. Lederen for europeisk diplomati Josep Borrell forsikret at dette fellesprosjektet om mobilitet «det vil gjøre forsvaret av unionen mer effektivt og bidra til å styrke vår sikkerhet«Den europeiske union har bevilget 1,7 milliarder euro i løpet av de neste syv årene for å styrke»militær mobilitet», Spesielt gjennom modernisering av infrastrukturer som broer, jernbaner og veier.

Prosjektet, ledet av Nederland, har som mål å redusere byråkratiske ventetider for grenseoverskridende troppebevegelser. «Opptak av disse tre sentrale EU-partnerne og NATO-allierte til EU-prosjektet er av stor betydning for den transatlantiske forbindelsen og vil bidra til å styrke EU-NATO-samarbeidet på dette området.«Sa det nederlandske forsvarsdepartementet. Alle EU-land unntatt Danmark og Malta har signert avtalen som etablerer permanent strukturert samarbeid som Storbritannia ikke har sluttet seg til.

50 prosjekter er godkjent innen områdene trening, landoperasjoner, maritime operasjoner, luftoperasjoner, cyberforsvar og kommando-, støtte- og romsystemer. Frankrike, Italia, Spania og Tyskland er de landene som er mest involvert. Disse fire landene støtter sammen med ti andre land opprettelsen av en hurtigintervensjonsstyrke på 5000 mann, og dette forslaget skal diskuteres for første gang torsdag av forsvarsministrene og med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

You may also like