Home » Generalsekretærens årsrapport 2022, 21. mars 2023

Generalsekretærens årsrapport 2022, 21. mars 2023

by Siv Jensen

21. mars 2023 ga NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg ut sin årsrapport for 2022.

Denne rapporten gjennomgår organisasjonens aktiviteter og prestasjoner det siste året, inkludert enestående alliert støtte til Ukraina etter Russlands fullskala invasjon av landet, den fortsatte styrkingen av avskrekkingen og forsvarsstillingen til Alliansen i møte med den mest alvorlige sikkerhetskrisen i Europa siden andre verdenskrig, og vedtakelsen av et nytt strategisk konsept på toppmøtet i Madrid.

Rapporten inneholder også resultatene fra de siste undersøkelsene om hvordan opinionen oppfatter NATO, undersøkelser som inkluderte Finland og Sverige for første gang i år.

Nedenfor finner du en kort beskrivelse av hovedelementene i årsrapporten, samt direkte lenker til disse.

Du kan også laste ned årsrapporten i sin helhet.

OVENFOR

OVENFOR

OVENFOR

OVENFOR

OVENFOR

OVENFOR

OVENFOR

OVENFOR

OVENFOR

OVENFOR

OVENFOR

OVENFOR

OVENFOR

OVENFOR

You may also like