Home » Grupa Lotos» nettoresultat var PLN 810 millioner.

Grupa Lotos» nettoresultat var PLN 810 millioner.

by Russell Crowe

Grupa Lotos» nettoresultat i tredje kvartal 2021 utgjorde PLN 810 millioner og var i tråd med selskapets tidligere estimater.

matte. pressemeldinger

Det konsoliderte nettoresultatet til Grupa Lotos i tredje kvartal 2021 utgjorde PLN 810 millioner. Et år tidligere var konsernets nettoresultat PLN 249,3 millioner.

Konsernets omsetning i tredje kvartal var 9,2 milliarder PLN til 5,36 milliarder PLN et år før. Grupa Lotos» rene LIFO EBITDA i tredje kvartal utgjorde 1150 millioner PLN til PLN 433,2 millioner Et år siden.

Finansiell gjeld per 30. september nådd 3 290 millioner PLN og er mindre av 785,3 millioner PLN sammenlignet med slutten av desember 2020 Hovedårsaken er tilbakebetaling av lån for spesifikke investeringer.

Hva er fremtiden for Lotos-ansatte etter fusjonen med PKN Orlen?

Mindre bensin, mer diesel

Lotos Capital Groups totale bensinsalg i tredje kvartal 2021 gikk ned med 11 proc. y-o-y, mens selskapets innenlandske salg gikk ned 10 proc. Etter ni måneder av 2021 er konsernets andel av det polske bensinmarkedet 27.5 proc.

I tredje kvartal 2021 økte Grupa Lotos dieselsalget med 5.6 proc. Selskapets andel av det polske dieselmarkedet har gått ned og utgjør ni måneder i 2021. 33.3 proc. I det rapporterte kvartalet oppnådde Lotos Capital Group en 95 % økning i år-til-år salg av tung fyringsolje og lavere i 6.6 proc. salg av asfalt.

Fusjon av Lotos med Orlen. Aksjonærene vil ta stilling til fusjonen

Økt med 70 proc. (YoY) salgsinntektene til produksjons- og handelssegmentet er hovedsakelig et resultat av en høyere gjennomsnittlig netto salgspris i segmentet og høyere med 3.9 proc. segmentets salgsvolum.

Produksjonsnedgang i Polen og Norge

I tredje kvartal 2021 produserte Lotosu hydrokarboner på gjennomsnittlig nivå 15,2 tusen fat per dag-1,7 prok. kw./kw. Jeg -19 proc. anus år). Det lave produksjonsvolumet i den analyserte perioden skyldtes i hovedsak den ca en måned lange stengingen av Sleipner-navet, planlagt og gjennomført i september, som sammen med det tilknyttede Utgard-feltet står for mer enn 80 proc. lotusproduksjon i Norge.

Yme feltproduksjon i Norge har startet

Produksjonen i Polen holdt seg stabil: nedgangen i felt B8 (forårsaket av det planlagte ukentlige produksjonsstoppet knyttet til utskifting av bøyer) oppveide økningen i produksjonen i felt B3 (som følge av et effektivt rekonstruksjonsprogram til totalt åtte brønner i 2020 og implementering av ytterligere borebrønner, samt rekonstruksjon av undervannsbrønner). Produksjonsvolumet til de litauiske forekomstene var også uendret.

You may also like