Home » Høye tannlegeregninger i Norge

Høye tannlegeregninger i Norge

by Russell Crowe

I Norge må stort sett alle voksne betale for grunnleggende tannundersøkelser og behandling. Kun barn og eldre under sykepleie har tilgang til gratis tannbehandling.

  • Nordmenn har en liste med 15 vilkår som, dersom de er oppfylt, gir pasienter rett til å få dekket utgifter til tannbehandling. Listen inkluderer, men er ikke begrenset til: tannkjøttsykdom, tannutviklingsforstyrrelser, leppespalte, ganespalte.
  • En tannlegekonsultasjon (eksamen) som inkluderer tannrøntgen koster cirka 1000 kroner (440 PLN). Grunnfyllinger varierer fra NOK 1000 til 2000 (PLN 880) avhengig av størrelsen på forseglingen.
  • En hel industri har utviklet seg i Øst-Europa som betjener nordmenn som søker tannbehandling.

Liste over fritak for tannbehandlingsgebyr

Barn har rett til gratis behandling, bortsett fra tannregulering. Det er også mulig å søke om økonomisk bistand fra NAV (den norske motsvaret til ZUS og Arbeidskontorer) dersom barnet trenger tannregulering.

For personer i alderen 19 og 20 år dekker det norske helsesystemet 75 % av totalen. medisinske kostnader. De resterende 25 prosentene. pasienten må betale.

Det er enkelte unntak fra prinsippet om betaling for voksentannbehandling. Vi snakker om mennesker med sjeldne sykdommer eller med en spesielt prekær økonomisk situasjon.

Når det gjelder voksne er enkelte tannprosedyrer omfattet av såkalt sykemelding. Det er et system som setter en årlig grense for helsekostnader som påløper en enkeltperson.

Det er en liste over 15 vilkår som må være oppfylt for å kvalifisere pasienter for refusjon fra Helfo (Helseøkonomiverket). Dette gjøres under folketrygden. Listen inkluderer flere medisinske tilfeller, inkludert: tannkjøttsykdom, tannutviklingsforstyrrelser og maxillofalatal spalte.

Så lenge pasienten har rett til tannbehandling på grunn av besittelse av fritakskort, vil de ikke få refusjon fra Helfo. Det gis ingen slik refusjon så lenge behandlingen utføres på en dyr tannklinikk.

Høye tannlegeregninger

Vanligvis koster et tannlegebesøk (undersøkelse) som inkluderer tannrøntgen rundt 1000 kroner (440 PLN). Grunnfyllinger varierer fra NOK 1000 til 2000 (PLN 880) avhengig av størrelsen på forseglingen. Ekstraksjon starter fra NOK 1650 (PLN 750), rotbehandling fra NOK 4000 (PLN 1,8 miles) og kroner fra NOK 7500 (PLN 3,3 miles).

Dette er selvfølgelig gjennomsnittspriser.

Hvordan finne en tannlege i Norge

Selvfølgelig er det alltid Google. Det norske ordet for tannlege er tannlege og å finne nærmeste tannklinikk burde være relativt enkelt. Et Google-søk på «trondheim tannlege» har mange muligheter.

Den beste måten å finne en tannlege i Norge på er imidlertid gjennom anbefalinger fra betrodde venner.

Mens nesten alle tannleger snakker engelsk, er de fleste nettsider kun tilgjengelig på norsk. Likevel bør det være relativt enkelt å bestille time. Du kan alltid ringe eller sende e-post for å bekrefte detaljene.

Etter registrering vil de fleste tannklinikker kontakte pasienten hvert år (eller oftere) med forslag om ny time.

Tannpleie i utlandet

Tannpleie i Norge er dyrt, så mange nordmenn velger å reise til utlandet for intensivbehandling. En hel industri har utviklet seg i Øst-Europa som betjener nordmenn som søker tannbehandling.

En av de største fordelene med turistreiser er muligheten for å kombinere tannbehandling med ferier. Noen tannklinikker har norsktalende ansatte og har til og med salgs- og støttekontorer i Norge.

Tannlegerefusjon i utlandet. De norske unntakene, som fritar deg fra å betale for tannpleie, gjelder også når pasienten får behandling i EU. Det er imidlertid kun enkelte grupper som kan benytte seg av denne muligheten, og dokumentasjonskravene er omfattende.

You may also like