Home » Hvalrossen Freya er død, hennes dødshjelp sterkt kritisert

Hvalrossen Freya er død, hennes dødshjelp sterkt kritisert

by Edvard Munch

Norske myndigheter kunngjorde søndag at de hadde avlivet hvalrossen Freya, hvis tilstedeværelse i Oslofjorden var blitt en sommerattraksjon til den grad å sette livet til publikum og dyret i fare.

«Vedvarende trussel mot menneskelig sikkerhet»

– Beslutningen om å felle hvalrossen ble tatt basert på en helhetsvurdering av den fortsatte trusselen mot menneskelig sikkerhet, sier Fiskeridirektoratets tjenestemann Frank Bakke-Jensen i en uttalelse. Myndighetene hadde torsdag advart om at Freya kunne avlives dersom publikum ikke beveget seg bort fra pattedyret.

Les morses vivent généralement sous les latitudes encore plus septentrionales de l’Arctique, mais Freya, dont le nom renvoie à une déesse assosiert à l’amour et à la beauté dans la mythologie nordique, baignait dans les eaux de la capitale norvégienne depuis le 17 Juli.

Vi kom til at vi ikke kunne garantere dyrevelferden.

Til tross for de uopphørlige oppfordringene om å komme seg unna og ikke forstyrre pattedyret, trakk den unge hunnen på rundt 600 kilo mye oppmerksomhet, og utgjorde en risiko for publikum og dyret, estimerte fiskeretningen. Hvalrossen er en beskyttet art, og lever hovedsakelig av virvelløse dyr som bløtdyr, reker, krabber og småfisk. Selv om den normalt ikke angriper mennesker, kan den ifølge myndighetene føle seg truet av uønskede mennesker og angripe dem.

– Vi har vurdert alle mulige løsninger nøye. Vi kom til den konklusjonen at vi ikke kunne garantere dyrevelferden med noen tilgjengelige midler, sier Bakke-Jensen. Betraktet, var forskyvningen av Freya, som ble filmet da hun klatret opp på båter som svaiet under vekten hennes for å døse der, «ikke et levedyktig alternativ» på grunn av kompleksiteten, la han til.

Et forhastet trekk?

For sakkyndige tar ikke beslutningen om å slakte hensyn til dyrevelferd. «Det er veldig imponerende. Vi er i en situasjon som gir en mulighet til å vise hensyn til ville dyr og vise folk hvordan man viser hensyn til ville dyr, sier talskvinne for NOAHs Dyrevernforening, Siri Martinsen, til TV2 Televisión.

Det er også et forhastet tiltak. «Vi burde ha prøvd bøter. Da ville vi sannsynligvis ha sett disse massene av mennesker forsvinne raskt, sa han. Til tross for indikasjonene badet nysgjerrige mennesker i nærheten av dyret eller kom for nærme det, noen ganger med barn, til å fotografere det.

– Det er uendelig trist at de har valgt å ofre et så vakkert dyr rett og slett fordi vi ikke oppførte oss bra med det, sier biolog Rune Aae, intervjuet av det lokale byrået NTB. Fiskeridirektoratet hadde hevdet at trivselen til Freya, som var rundt fem år gammel, hadde gått dramatisk ned, og eksperter anså henne nå som stresset.

I Frankrike ble det satt i gang en redningsaksjon denne uken for å fjerne en hvithvit fra Seinen, hvor den hadde gått tapt, men hvalen hadde ikke tålt den og måtte avlives.

You may also like