Home » Hvordan garanterer Norge en rettferdig lønn?

Hvordan garanterer Norge en rettferdig lønn?

by Ashley Olsen

Det er ingen felles minstelønn for alle områder i Norge, men det betyr ikke at en arbeidsgiver kan slippe unna med hvilken lønn de vil.

For mange nykommere er høy lønn en av hovedårsakene til å komme på jobb i Norge (eller et annet nordisk land). Ifølge Eurostat var timelønnskostnaden i Norge i 2019 € 50, som er betydelig høyere enn i noe EU-land.

I fjor tjente nordmenn i fulltid i snitt 48.750 kroner (cirka 4.750 euro) før skatt, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Basert på 2019 I følge SSB var gjennomsnittlig månedslønn i faglært jordbruk, skogbruk og fiskeri 35 170 kroner. Gjennomsnittslønnen til spesialister på det akademiske feltet var 54 240 kroner.

Salgs- og serviceansatte tjente i gjennomsnitt 35 150 kroner og håndverkere tjente 39 550 kroner.

Medianlønnen for bygningsarbeidere var 44 570 kroner. Arbeidere innen transport og lager tjente i gjennomsnitt 46 720 kroner per måned, mens de i kunst- og underholdningssektoren tjente 41 210 kroner.

Gjennomsnittlig månedslønn til ledere i finanssektoren var 87 420 kroner, direktører for barnevernsinstitusjoner – 53 430 kroner, og ledere av reklame- og PR-sektoren – 67 920 kroner.

Den gjennomsnittlige månedlige inntekten til sykepleiere var 46 810 kroner, tannleger 64 900 kroner, kostholds- og kostholdseksperter 50 650 kroner, familieleger 70 410 kroner og spesialistleger 85 180 kroner.

SSB fant også at gjennomsnittlig månedslønn for en førstegenerasjonsinnvandrer på heltid (ikke av norsk opprinnelse) var 44 180 kroner.

Men mens norske lønninger virker solide, kan folk som nylig har flyttet til landet bli overrasket over at det ikke er noen offisiell felles minstelønn her.

Her avtales lønn generelt gjennom forhandlinger mellom fagforeninger og individuelle arbeidsgivere eller deres organisasjoner. Dette kalles tariffavtale – avtaleavgift.

I tillegg regulerer tariffavtalen også arbeidstid, overtid, ferier, pensjoner og oppsigelsesregler.

Dersom arbeidstakeren er omfattet av tariffavtale, vil enhver klausul i arbeidsavtalen som bryter med tariffvilkårene anses som ugyldig. Dette kalles invariansprinsippet (ufravikeliget).

Av den grunn oppfordres nykommere til Norge til å vurdere å melde seg inn i en fagforening.

Men selv ikke-fagforeningsmedlemmer har minstelønn i mange sektorer, spesielt de med et stort antall midlertidige eller utenlandske arbeidstakere.

På denne måten er målet å unngå utnyttelse og sosial dumping i områder hvor arbeidstakere kan ha vanskeligere for å organisere seg.

Arbeidstilsynet har utarbeidet en liste over minstetimelønn for voksne arbeidstakere i enkeltområder. Avhengig av en rekke faktorer (kompetansenivå, overtid, arbeidstid og andre), kan arbeidsgiver være juridisk forpliktet til å betale høyere lønn.

Minste timelønn i enkelte sektorer:

Bygg – kr 196,50
Offshore byggenæring – 162,60 kroner
Landbruk og hagebruk – kr 123,15
Renholdsarbeid – kr 187,66
Fiskeforedlingsbedrifter – kr 183,70
Elektriker – kr 189,52
Veigodstransport – kr 175,95
Persontransport med personbuss – kr 158,37
Hotell, restauranter og catering – kr 134,09

I tillegg kan arbeidsgiver ved behov pålegges å betale for opphold og arbeidstøy.

Arbeidstilsynet sørger for at reglene følges og kan gi pålegg eller ilegge bøter dersom reglene ikke følges. Ved alvorlige lovbrudd kan arbeidsgiver meldes til politiet.

Utarbeidet av thelocal.no.

Likte du det? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Hvordan garanterer Norge en rettferdig lønn?

sfgdfg

You may also like

Leave a Comment