Home » Hvorfor tilbakekalles noen matvarer i Norge?

Hvorfor tilbakekalles noen matvarer i Norge?

by Russell Crowe

I Norge fjernes ulike matvarer fra butikkhyllene, fra iskrem til patéer og sardiner, fordi de inneholder giftige stoffer. Så hva skjedde?

Mattilsynet har beordret tilbakekalling av enkelte matvarer fra markedet fordi de inneholder etylenoksid, et forbudt giftig og kreftfremkallende plantevernmiddel.

Etylenoksid er et kraftig desinfeksjonsmiddel som brukes til å drepe bakterier i produksjon under dyrking.

Disse stoffene finnes i produkter som inneholder mattilsetningen søt johannesbrødgummi.

Det forurensede tilsetningsstoffet, johannesbrødgummi, er generelt fritt for det forbudte plantevernmiddelet, et glutenfritt tilsetningsstoff som brukes til å «binde» og tykne matvarer.

En stor mengde av den søte johannesbrødgummien med etylenoksid kommer trolig fra Tyrkia, melder Mattilsynet.

Hvorfor tilbakekalles produkter?

Produktene har blitt tilbakekalt fordi tilsetning av etylenoksid til mat er forbudt i EU og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, da dette stoffet øker risikoen for alvorlig helseskade. Siden Norge er medlem av det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, er produktene trukket tilbake.

Hvilke produkter er ikke lenger i butikkhyllene?

Tilbakekallingene inkluderer Twix og Snickers-is, El Dorado-gratinerte poteter, King Oscar-sardiner og Orkla Foods-patéer. Du finner hele listen over produkter på slutten av artikkelen.

– Dette er et relativt stort antall produkter, dette mattilsetningsstoffet finnes i ofte brukte produkter, forklarer Vigdis Jenderå, seniorinspektør i Mattilsynet.

Mattilsynet sier de ikke vet nøyaktig hvor lenge etylenoksidprodukter har ligget i butikkhyllene i Norge.

Hva er farene med etylenoksid?

Etylenoksid er kreftfremkallende, så bruken øker risikoen for kreft over tid.

«Etylenoksid kan skade DNA, gener og genetisk materiale, det er kreftfremkallende. I tillegg kan bruk av dette stoffet over tid øke risikoen for å utvikle kreft, sier Helle Katrine Knutsen, hovedetterforsker ved Folkehelseinstituttet.

Det er riktig at risikoen for å utvikle kreft på grunn av bruk av sprøytemiddelforurensede produkter i Norge anses som svært lav.

– Bruken av slike produkter kan anses som kortvarig. Derfor er den potensielle økningen i kreftrisiko på grunn av denne bruken liten, men kan ikke vurderes kvalitativt, sier HK Knutsen.

Videre, selv om etylenoksid er giftig, forårsaker ikke dosene i maten akutt forgiftning. Dette betyr at hvis du ubevisst har brukt etylenoksidprodukter, har du ikke utgjort en kortsiktig helserisiko.

Har det vært lignende tilfeller tidligere?

Det er ikke første gang det er påvist kreftfremkallende stoffer i mat i Norge.

Pesticid-sprayet sesamfrømat fra India ble trukket ut av handelen i fjor.

Dette ble fulgt av strengere regler for import av sesamfrø til EU og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

Mattilsynet merker seg at den økte bruken av etylenoksid i landbruket er bekymringsfull.

Likte du det? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Hvorfor tilbakekalles noen matvarer i Norge?

sfgdfg

You may also like