Home » i Norge delte staten mellom miljøaktivister og fornybarindustrien

i Norge delte staten mellom miljøaktivister og fornybarindustrien

by Edvard Munch

Flere hundre miljøaktivister sperret inngangene til Energidepartementet i Oslo før de onsdag ble kastet ut for å kreve demontering av Norges største vindpark.

Greta Thunberg var der, norske personligheter og parlamentsmedlemmer er involvert og regjeringen er i trøbbel. De omstridte vindturbinene ble erklært ulovlige av Høyesterett for over ett år, 500 dager siden, og ingenting har skjedd siden. 151 turbiner 87 meter høye som går i full fart til tross for denne rettsavgjørelsen.

De ligger på fjellryggene på Fosenhalvøya i Trondelag. Det er et område som er svært utsatt for vind fra fjordene og disse engene har siden 1500-tallet blitt brukt av samiske familier for å beite reinen sin om vinteren. Og det er hele problemet: disse vindparkene genererer mye støy. For mye støy for dyrene som agiterer, sprer seg, har problemer med å beite i disse beitene som delvis er ødelagt av betongen og de 130 kilometer med adkomstveier. Reindrift er imidlertid sentralt for urfolks identitet. Det er deres viktigste økonomiske aktivitet, og retten til å beite er beskyttet av grunnloven.

Brudd på rettsstaten

Rettssaker og rettslige handlinger har vært knyttet sammen i 20 år, uten at dette har satt en stopper for utviklingen av vindturbiner. Men i oktober 2021 kom saken for Norges Høyesterett, som slo fast: infrastrukturen bryter med loven og samenes kultur, derfor er ikke ekspropriasjons- og utnyttelsesfullmaktene som ble gitt i begynnelsen gyldige. Problem: Dommerne sa ikke noe om hva de skulle gjøre med disse vindturbinene og derfor gjøres ingenting. Bør vindturbiner avvikles eller legges ned deler av året? Hvordan regenerere jorda, hvordan kompensere industrimennene?

På den ene siden fordømmer miljøvernere og samene med rette bruddet på rettsstaten, en situasjon med de facto ulovligheter. På den annen side har fornybarnæringene investert 600 millioner euro, inkludert for øvrig det norske offentlige selskapet som eier 50 % av parken. De ser innrømmelsene sine ugyldige, to tiår etter starten av prosjektet, og skaper en problematisk juridisk presedens.

En etterforskning startet etter 500 dager

Den norske regjeringen mener at Norge er bak vinden. Ifølge dem er det nødvendig å få fart på produksjonen av vindenergi og selvfølgelig ikke ødelegge den eksisterende parken slik økologer og samene krever, for å nå målene om å redusere klimagassene. Etter å ha ligget i sanden i 500 dager siden høyesterettsdommen, sier regjeringen at de ønsker å finne et kompromiss og setter i gang en gransking for å studere hvordan reindriftsutøvere og vindturbiner kan sameksistere. Men denne avgjørelsen kommer litt sent og ser ut til å være en blindvei, siden saken har tatt en eksistensiell vending for demokratiet. I navnet til økonomiske interesser og energiomstilling, er den norske stat villig til å håne samenes rettigheter og ignorere statens høyeste domstol?

You may also like