Home » Innvandrere i Norge: hvor mange av dem, hvem er de og hvorfra?

Innvandrere i Norge: hvor mange av dem, hvem er de og hvorfra?

by Russell Crowe

Ifølge Statistisk sentralbyrå har Norge i dag en befolkning på 5 374 807. I Norge ble det registrert 790 497 innvandrere. Antall utenlandsfødte bosatt i Norge økte med 3,3 % fra år til år. Migrasjonsindeksen i landet er positiv: 25 327 personer.

188 757 personer er født i Norge, men er barn av innvandrere. Det bor altså i dag totalt 979 254 personer med innvandrerbakgrunn i Norge, noe som utgjør 18,2 prosent. alle populasjoner.

Norsk reaksjon på innvandrere

Ifølge Statistisk sentralbyrå har den norske befolkningens holdning til utlendinger blitt mer positiv de siste 10 årene. Mellom 2010 og 2019 økte antallet personer som «virkelig er enige» i at de fleste innvandrere beriker Norges kulturliv fra 34 til 38 prosent.

2019 sa 8 prosent av innbyggerne at de var «fast overbevist» om at innvandrere økte usikkerheten i samfunnet. 2010 var dette 11 prosent. Antall personer som er enige i dette utsagnet falt også fra 36 prosent. opptil 24 prosent

På spørsmål om nordmenn mener at innvandrere «gir et betydelig bidrag til arbeidssfæren», 31 prosent både i 2010 og 2019. Kun 3 % av de spurte var helt enig, svært uenig.

56 prosent nordmenn mener at sjansene for at flyktninger og asylsøkere får opphold i Norge bør forbli de samme som i dag.

Hvor kommer innvandrere fra?

De fem beste landene som innvandrere som bor i Norge kommer fra er Polen, Litauen, Sverige, Syria og Somalia. 48 prosent. alle mennesker med innvandrerbakgrunn er fra Europa. 33,5 prosent er fra Asia, 14 prosent. – fra Afrika, 2,9 prosent. – fra Latin-Amerika, 1,3 prosent. – fra Nord-Amerika.

Hvor bor innvandrere?

Byen med flest innvandrere i Norge er Oslo. Hovedstaden huser i dag 25 prosent. ikke norsk. Nesten 30 prosent. Osloboere er innvandrere eller barn av innvandrere. I forsteder som Sondre Nordstrand, Stovner og Alna er halvparten av befolkningen innvandrere.

For tiden vokser innvandrerbefolkningen i Oslo raskere enn den norske befolkningen. Den største etniske minoriteten i byen er pakistanere. En stor andel er også svensker, polakker og somaliere.

Under 5 prosent bor på Vestlandet. innvandrere. I Bergen, Norges nest største by, utgjør personer med innvandrerbakgrunn kun 1,5 prosent. befolkning. Den største gruppen av etiske minoriteter i Bergen er polakkene.

I Hammerfest, den nordligste byen i Norge, 13,5 prosent. befolkningen er ikke norsk.

Norge er mindre mikrosegregert, noe som gjør at innvandrere fra ikke-europeiske land er jevnere fordelt på resten av befolkningen. Det er riktig at Oslo er et unntak. Forskere peker på at det å bo utenfor byen i Norge kan være et attraktivt alternativ for enkelte innvandrere, da det kan være lettere å finne arbeid i disse områdene.

Hvor mange utlendinger blir offisielt norske statsborgere?

I følge SSB ble 13 200 personer norske statsborgere i 2019. De siste 10 årene har 138 479 personer blitt norske statsborgere. De fleste av disse nye statsborgerne kom fra Asia (inkludert Tyrkia og Kypros) og Afrika. Mer enn 1500 nye borgere er europeere. 700 nye statsborgere var tidligere statsløse eller deres nasjonalitet ukjent.

Hva motiverer deg til å komme til Norge?

De vanligste årsakene til SSB er arbeid, familie og vitenskap. 2019 var den mest populære grunnen jobb.

For tiden er de største gruppene av innvandrere på arbeidsmarkedet polakker (99 tusen) og litauere (39 tusen).

Den nest mest populære grunnen til migrasjon er familiesaker, den tredje er asyl, og den fjerde er vitenskap. 2019 Sysselsettingsgraden for innvandrere i Norge var 66,9 %. (69,5 prosent på landsbasis) Arbeidsledigheten blant innvandrere var 7,7 prosent. (i landet – 3,7 prosent)

2020 Det var 238 281 personer med flyktningopprinnelse i Norge (4,4 % av den totale norske befolkningen).

De fleste av flyktningene kommer fra Asia, etterfulgt av Afrika.

Utarbeidet av det lokale nr.

Likte du det? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Innvandrere i Norge: hvor mange av dem, hvem er de og hvorfra?

sfgdfg

You may also like