Home » Jonas Gahr Støre, Norges statsminister

Jonas Gahr Støre, Norges statsminister

by Russell Crowe

Publisert i :

I Norge fikk Arbeiderpartiet og dets allierte, Senterpartiet og Sosialistisk Venstre, et absolutt flertall på 89 av 169 mandater forrige mandag på Stortinget. Det er opp til Ap Jonas Gahr Støre å danne den fremtidige regjeringskoalisjonen, han er ukens europeer.

Jonas Gahr Støre, høy, slank og elegant, er en 61 år gammel milliardær som klarte å kapre flertallet av stemmene i kampanje mot sosiale ulikheter i Norge. Et paradoks som kan forklares.

« Han hadde et imageproblem foran norsk offentlighet. Han kommer fra en ganske velstående familie, så det var et underskudd på venstre fløy av Arbeiderpartiet. La oss si at Gahr Støre egentlig ikke var i posisjon til å representere den populære siden av rollen. Og så er det personligheten, han er en ganske streng, en ganske kald, som har litt problemer med å etablere kontakter med velgerne med befolkningen, detaljertFrank Orban, professor i statsvitenskap ved University-College of Ostold. Så det var dette underskuddet, jeg vil si bildet som leder av Arbeiderpartiet og samtidig er det paradokset, når vi ser på de forskjellige meningsmålingene er det et flertall av velgerne som var overbevist om at Gahr Støre er en god første president. Norsk minister fordi han er solid, er han seriøs. For det som kan utgjøre et imageproblem som leder av et parti representerer en fordel som leder av et land. »

Jonas Gahr Støre har en lang politisk karriere bak seg; han var sjef for norsk diplomati i sju år. En av bragdene hans er å ha styrket båndene med Russland for å løse en grensetvist som har gjort det mulig for Norge å utvide sin leting og olje.

« Han kan forventes å insistere på forholdet til USA først innen NATO, forholdet til Storbritannia. Norge er ikke medlem av EU, så det er også i en litt lignende situasjon som Storbritannia i dag etter Brexit. forklarer Louis Clerc, professor i samtidshistorie ved Tukru University. Og så forholdet til de nordiske landene. Og så tenker jeg på forholdet til Russland. Men denne basen må bygges, denne basen består av NATO, de nordiske landene, de europeiske landene, og på denne basen kan vi ha et hjertelig forhold til Russland. Jeg tror ikke Norge ønsker å ha dårlige forhold til Russland, tvert imot, men det trenger en sterk nok base for å kunne være i en god posisjon til å drive forholdet til Russland. »

Siden han var utenriksminister har Jonas Gahr Støre vært en forkjemper for konfliktforebygging. Slik sett er det en tradisjon i de nordiske landene.

« Vi minner om Oslo-avtalen som for en tid roet den israelsk-palestinske konflikten på 1990-tallet. Norge og de nordiske landene generelt presenterer seg som meklere, de presenterer seg som land med gode embeter. Det er tradisjonelt en del av hans image i verden og deretter av hans utenrikspolitikk veldig tydelig, Louis Clerc fortsetter. De to problemene jeg ser er for det første at det er en verden som kanskje er litt mindre følsom for mekling og det.myk politikk«Og så er det andre at det er globale problemer som miljøproblemer osv. som Norge ikke har samme rykte for. Norge er også et land for olje- og gassutvinning. Så i disse globale problemene har ikke Norge akkurat de samme kortene som for litt mer politiske meklingsspørsmål.Det er en litt mer kompleks verden der Norge sikkert vil prøve å sette sine mekleregenskaper på plass først, men hvor det blir litt vanskeligere. »

Og Jonas Garh Støre vil trenge all sin forhandlingsevne først for å danne venstrekoalisjonen som skal etterfølge høyrekoalisjonen som tapte valget.

You may also like