Home » Millioner av vaksiner lovet til fattige land som ennå ikke er levert

Millioner av vaksiner lovet til fattige land som ennå ikke er levert

by Russell Crowe

Ideen: for hvert skudd i Nederland donerer vi en vaksine til utviklingsland. Holland lover å gi bort mer enn 27 millioner vaksiner; det meste går gjennom det internasjonale Covax-programmet. I tillegg sendes flere millioner vaksiner til land som Nederland har en bilateral avtale med.

Men de siste tallene for 29. november viser at målet ikke nås. Imidlertid er det allerede minst 16 millioner doser klare som venter på å bli sendt.

Helse-, velferds- og idrettsdepartementet (VWS) insisterer imidlertid på spørsmål: «Vi donerer cirka 27 millioner, etter prinsippet «motta en, gi en». 22,5 doser av dette går gjennom Covax, cirka 4, 5 bilateralt, sier en talsperson.

Covax ble grunnlagt for å gjøre vaksinedoser tilgjengelig for de 92 fattigste landene. Dette vaksinasjonsprogrammet skal avgjøre hvilke land som mottar vaksinene gjennom en fordelingsnøkkel. Den første leveransen til Covax fra Nederland kom i slutten av oktober.

Fly med 750 000 vaksiner

I følge den ikke-statlige utviklingssamarbeidsorganisasjonen Oxfam Novib er mer enn 4 millioner vaksiner allerede levert. Men disse er ennå ikke innlemmet i de siste offisielle tallene for 29. november. – I forrige uke fløy en delegasjon til Kenya med Belgia og Norge. De leverte 750 000 vaksiner der, sier Oxfams politiske rådgiver Ben van Gils.

«Nederland har slått på PR-maskinen», sier Van Gils, som er overbevist om at alle de lovede 27 millioner jabbene vil bli distribuert i år. «Da må vi sende et fly med en million treff hver dag fra nå av. Det blir en stor oppgave.»

Han mener det er et «godt tegn» at departementet gjentar at de ønsker å holde løftet. «Men å levere disse vaksinene vil ta mye lengre tid.»

Talsmannen for Helse-, velferds- og idrettsdepartementet sier: «Vi er alltid avhengige av leveranser. Vi kan bare donere det som kommer direkte fra fabrikkene. Covax ønsker ikke vaksiner som vi allerede har lagret i Oss.»

Sabine de Jong forklarer hvordan det fungerer. Hun jobber som internasjonal programkoordinator ved den nederlandske avdelingen av Unicef, som kjøper og distribuerer vaksiner for Covax.

Forpliktelser

«Nederland har forpliktet seg, det er første skritt. Men faktisk tar det mer tid å sende vaksiner til land. Det har med alle slags regler å gjøre.»

Hvis du ønsker å sende en vaksine som er i besittelse av en nederlandsk fastlege til et fattig land, så å si, er dette ikke mulig. «Det har med ansvarsavtaler å gjøre. For eksempel må man vite om vaksiner alltid avkjøles skikkelig.»

Så vaksinene for Covax kommer rett fra fabrikkene. De Jong er optimistisk med hensyn til tallene som faktisk er klare til å leveres. Gjerne 16 millioner. «Det er ikke så ille for meg. Det virker som det går i riktig retning.»

Men så kommer logistikkoperasjonen. – Normalt tar det 4-6 uker til. Tollsaker må ordnes, fly må være tilgjengelig og land må også være klare til å motta vaksiner. Men det jobbes med å forenkle ting.

Unicef ​​deltar i distribusjon av vaksiner. Og det er ikke alltid lett. «Distribusjon i en hovedstad er gjennomførbart. Men det krever betydelige logistiske forberedelser å bringe dem til alle kanter også. Da må man forholde seg til kjøleinnretninger og steder hvor strømmen ikke er stabil.»

I tillegg må UNICEF også håndtere vaksineresistens. «Informasjon er en veldig viktig del av vårt arbeid. Som i Nederland er det grupper over hele verden som er i tvil. Men for øyeblikket er det uansett mye mer etterspørsel enn tilbud. Det er fortsatt for mange mennesker de kan ikke få en injeksjon når de vil.»

Viktigheten av å vaksinere over hele verden

Covax ble opprettet for å vaksinere befolkningen i 92 lav- og mellominntektsland. Der det er mulig, fordi alle drar nytte av dette, fortalte mikrobiolog Paul Savelkoul fra Maastricht University Medical Center tidligere til RTL Nieuws. «Hvis vi slutter å vaksinere, vil koronaviruset fortsette å sirkulere i disse områdene. Som et resultat vil nye varianter fortsette å dukke opp.»

Dette har også vist seg i fjor, med varianter som deltavarianten og omikronvarianten.

Helsedepartementet har tidligere sagt at det har valgt å donere gjennom Covax «for å distribuere vaksiner rundt om i verden på en mest mulig rettferdig måte». I Nederland er det nok reserve for folk som ennå ikke er vaksinert og for folk som ønsker å få en booster-sprøyte.

You may also like