Home » New York Pizza kjøper en tysk kjede med 32 butikker

New York Pizza kjøper en tysk kjede med 32 butikker

by Russell Crowe

New York Pizzas mål er på sikt å bli en av Tysklands største aktører. Oppkjøpet av Stückwerk er første skritt for å oppnå dette.

Tyskland er et interessant marked, tyskerne spiser i snitt mer pizza enn nederlenderne, ifølge Joost Geurtsen, markedsdirektør i New York Pizza basert på en studie som selskapet har gjennomført sammen med KPMG.

Tyskland er også interessant fordi kjedene som finnes primært er fokusert på en forbundsstat, ifølge Geurtsen. Ved å være lokalisert over hele landet kan man oppnå større skala, slik at man også kan annonsere nasjonalt for eksempel.

Orkla aksjonærpenger til oppkjøp

Geurtsen ønsker ikke å si hvor mye New York Pizza betaler for Stückwerk. Diskusjoner med Stückwerk var allerede i gang før Orkla ble diskutert om et oppkjøp.

I seg selv er det penger til å gjøre flere oppkjøp. Det må diskuteres med norske Orkla, som nylig kjøpte opp 75 prosent av New York Pizzas aksjer og gjør oppkjøpet økonomisk mulig.

Tidligere har administrerende direktør Philippe Vorst sagt at oppkjøpet av 75 prosent av aksjene er et viktig skritt for at New York Pizza skal vokse.

Geurtsen ønsker ikke å tape pengebeløpet som er tilgjengelig fra Orkla for oppkjøp. Orkla er et stort holdingselskap med rundt 300 merkevarer og har vært i pizzabransjen en stund. I Finland har den Kotipizza. Det er avtalt med New York Pizza at Orkla skal vokse i Tyskland og Belgia under merkevaren New York Pizza.

Åpne og ta tak i greiner

Stückwerk opererer hovedsakelig i Nordrhein-Westfalen, som er staten der de to New York Pizza-filialene også holder til, i Köln. Det vurderes om Stückwerk-filialene kan omdøpes til New York Pizza.

Men New York Pizza ønsker også å vokse i andre deler av Tyskland. For å oppnå dette vil det åpne filialer selv og målet er å gjøre flere oppkjøp. — Vi er i samtaler med mange ulike parter.

Uansett vil New York Pizza også introdusere egen deig i Tyskland på Stückwerk.

Belgia

New York Pizza ønsker også å fortsette å vokse i Belgia. Siden desember har den kun hatt én filial der, i Leuven. Men innen utgangen av året vil det være seks, ifølge Geurtsen. New York Pizza ønsker ikke å vokse i Belgia gjennom oppkjøp, men kun ved å åpne nye filialer.

Det kommer også an på om man kan finne gode gründere og gode eiendommer.

Utenlandske ambisjoner er imidlertid redusert noe. I begynnelsen av januar var for eksempel intensjonen å ha ti filialer i Belgia (i utgangspunktet bare i Flandern) innen utgangen av dette året. Til slutt skulle det bli hundre.

You may also like