Home » Nexans: skal koble Osebergsenterfeltet til en fornybar energikilde

Nexans: skal koble Osebergsenterfeltet til en fornybar energikilde

by Russell Crowe
  • Nexans skal produsere og installere en skreddersydd strømkabelløsning for å koble Oseberg til et kraftverk på fastlandet i Norge.
  • Produsert av Nexans-anlegget i Halden og installert i en enkelt installasjonskampanje av konsernets flaggskip, Nexans Aurora, vil kablene resultere i en reduksjon på rundt 50 % i klimagassutslipp.

Paris, 6. desember 2021 – Nexans vant en kontrakt verdt over 80 millioner euro med Equinor for produksjon og installasjon av et kraftkabelsystem som skal transportere elektrisitet direkte fra det norske strømnettet til Osebergsenterfeltet, for å forsyne sistnevnte med fornybar energi. Denne kontrakten er en viktig del av Equinors pågående forpliktelse til å redusere sitt karbonfotavtrykk.

Oseberg ligger i Nordsjøen, ca 140 kilometer nordvest for Bergen. Nexans» skreddersydde strømkabelløsning vil bli lagt av konsernets kabelskip, «Nexans Aurora», som har den største ombordleggingskapasiteten i en enkelt kompakt installasjon. Dette sparer ikke bare tid og kostnader, men reduserer også miljøbelastningen av driften på grunn av kortere transportavstander.

Kabelsystemet består av en 132 kV tre-kjerners AC-kabel som leverer 180 MW strøm til Oseberg-hovedplattformen, samt to fiberoptiske kabler hver bestående av 48 single-mode ledninger. Kablene vil bli koblet til et sentralt DTS-system, noe som gir operatørene den avgjørende muligheten til å oppdage, ved hjelp av temperatursensorer, advarselstegn på et teknisk problem. Kablene vil bli produsert av Nexans» fabrikk i Halden, Norge. Installasjonen er planlagt å starte i 2023.

Som en langvarig Equinor-partner i fornybar energiprosjekter, bringer Nexans sin kunnskap og teknologi for å koble Oseberg til en fornybar energikilde. Nexans» kablingssystem vil tillate Oseberg å kjøre på vannkraft, og dermed redusere klimagassutslippene med rundt 50 % i de berørte områdene av feltet.

Ansvarsfraskrivelse

Nexans SA publiserte dette innholdet i 6. desember 2021 og er eneansvarlig for informasjonen deri. Distribuert av Offentlig, uredigert og uendret, i 6. desember 2021 12:11:03 UTC.

You may also like