Home » Norge blokkerte Russlands oppkjøp av Bergen Engines

Norge blokkerte Russlands oppkjøp av Bergen Engines

by Russell Crowe

Den norske regjeringen suspenderte tirsdag det russiske selskapet Transmaszholdings oppkjøp av Rolls-Royce fra Bergen Engines, en leverandør av marinemotorer til Sjøforsvaret. Begrunnelsen for vedtaket er bekymringer om statens sikkerhet.

Norge fullfører oppkjøpet av et Rolls-Royce-selskap

«Kontrakten (salget) omhandler forhold som kan ha betydning for nasjonal sikkerhet. Det går blant annet på levering av motorer til Forsvaret, men saken går utover forsvarssektoren.» Det sier justisminister Monica Maeland.

Maeland sa at «regjeringen ønsker å undersøke alle aspekter av saken.» Han angav ikke sluttdatoen for kontraktsevalueringen. Suspensjon av salg av Bergen Engines er mulig med hjemmel i sikkerhetsloven, som beskytter statens interesser mot uønskede utenlandske investeringer. Ifølge opposisjonen i det norske Stortinget handler regjeringen for sent og under offentlig press.

Basert i Bergen, Vestlandet, Bergen Engines er leverandør av motorer til Sjøforsvaret, Kystvakten og utstyr til tropper fra andre NATO-land. Den utfører også tekniske inspeksjoner og reparasjoner.

You may also like