Home » Norge: Det er forbudt å fly med drone for russere, bekrefter rettferdighet

Norge: Det er forbudt å fly med drone for russere, bekrefter rettferdighet

by Siv Jensen
Oslo, 30. juni 2023 (AFP) – Forbudet mot overflyging av norsk territorium av russerne, vedtatt som reaksjon på krigen i Ukraina, gjelder også for droner, ifølge en dom avsagt fredag ​​av Høyesterett.

Denne dommen kan føre til en ny behandling av saken til Andrei Yakunin, sønn av en tidligere nær venn av Russlands president Vladimir Putin, som i fjor ble frikjent i Norge etter å ha fløyet droner over Svalbard under en båttur gjennom den norske arktiske skjærgården.

Han ble frikjent av en lavere domstol og deretter en ankedomstol, og slo fast at overflyvningsforbudet som ble innført i Norge og EU mot russiske borgere og enheter etter Russlands invasjon av Ukraina ikke gjaldt droner.

Løslatelsen av Andrei Yakunin, hvis far, Vladimir Yakunin, en tidligere styreleder i det russiske jernbaneselskapet, noen ganger beskrives som en fortrolig av Vladimir Putin, førte til at siktelsen mot flere andre russere ble mistenkt for å fly droner i Norge.

Landets høyeste domstol, Høyesterett, avga en annen oppfatning fredag, og fant at begrepet «fly» som ble brukt i teksten til EU-sanksjoner som ikke-medlems-Norge gikk inn for også dekket droner.

Derfor ba den tingretten om muligens å undersøke saken på nytt i lys av de andre argumentene forsvaret fremførte for å få Mr. Yakunins løslatelse.

Advokatene hans hadde spesielt hevdet at den 48 år gamle forretningsmannen også hadde britisk statsborgerskap og at båndene hans hovedsakelig var utenfor Russland, noe som burde ha fritatt ham fra straffeforfølgelse, eller at reglene ikke var klare nok.

Etter å ha blitt Europas største gassleverandør etter krigen i Ukraina, har Norge økt overvåkingen rundt sine anlegg, inkludert energianleggene, etter sabotasjen av gassrørledningen Nord Stream 2 i nabolandet Østersjøen.

You may also like