Home » Norge kansellerer økonomisk støtte til Ungarn på grunn av manglende forvaltningsavtale

Norge kansellerer økonomisk støtte til Ungarn på grunn av manglende forvaltningsavtale

by Russell Crowe

Norge kunngjorde fredag ​​at de ikke vil gi økonomisk bistand til Ungarn for ikke å komme til enighet med Budapest om identiteten til den uavhengige administratoren som er ansvarlig for å fordele midlene i sivilsamfunnet.

Det velstående skandinaviske riket er ikke medlem av Den europeiske union (EU), men er nært knyttet til det gjennom Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Som sådan gir den bistand til østeuropeiske land som er medlemmer av EU, med sikte på å utrydde ulikheter på kontinentet.

Norge og, i mye mindre grad, Island og Liechtenstein, andre EØS-medlemmer, hadde satt av om lag 2,3 milliarder svenske kroner, eller 220 millioner euro, til fordel for EU. Ungarn i perioden 2014-2021, inkludert mer enn 100 millioner kroner til sivilsamfunnet, noe som kan være kritisk for makten.

«ingen finansiering vil bli gitt»

«Giverlandene og Ungarn klarte ikke å bli enige om hvordan sivilsamfunnsfinansiering skulle forvaltesDet sier det norske utenriksdepartementet i en uttalelse.Som et resultat vil ingen finansiering bli gitt til Ungarn for etablering av programmer i løpet av inneværende periode, og Ungarn mister tilgang til omtrent 2,3 milliarder SEK.», forklarte han.

Mens de ungarske myndighetene var enige om at midlene øremerket til landets sivile samfunn skulle forvaltes av en uavhengig administrator, var de uenige med sine norske motparter om valget av den aktuelle administratoren, sa departementet. «Sivilsamfunnsfinansieringsoperatøren er ansvarlig for å forvalte over 100 millioner DKK i finansiering og skal sørge for at disse midlene brukes til å styrke sivilsamfunnet, fremme aktivt medborgerskap og støttegrupper.», A dit statsråd Ine Eriksen Søreide.

Kritikk av den ungarske regjeringen

«Giverland må sørge for at de velger den beste kandidaten til oppgaven. Vi kom ikke til enighet med Ungarn på dette punktet.«La han til, sitert i pressemeldingen. I likhet med Polen, blir suverenisten Viktor Orbans Ungarn jevnlig kritisert av sine EU-partnere for sine reformer, spesielt anklaget for å undergrave dommernes uavhengighet og rettighetene til LHBT-personer.

«I økende grad er både rettsstaten og demokratiet og grunnleggende menneskerettigheter under betydelig press i Ungarn. Det er totalt uakseptable angrep mot minoriteter«Argumenterte Ine Eriksen Søreide inn i mikrofonen til NRK radio og fjernsyn. 9. juli varslet Oslo en økning i sin økonomiske støtte til sivilsamfunnet og opplæring av dommere i Polen.

You may also like