Home » Norge og Storbritannia har lansert verdens lengste undersjøiske strømkabel

Norge og Storbritannia har lansert verdens lengste undersjøiske strømkabel

by Edvard Munch

Verdens lengste undersjøiske kraftkabel North Sea Link med en lengde på 720 km er lansert, og forbinder Norge med Storbritannia, melder den norske kraftnettoperatøren Statnet.

Kabelen med en kapasitet på opptil 1.400 MW går mellom Suldal kommune i Sørvest-Norge og Newcastle i det nordøstlige England.

– Koblingen vil gi oss tilgang til «ren elektrisitet» fra Storbritannias vindparker, dersom Norges vannkraftverk produserer mindre kraft. Britene vil på sin side kunne bruke norsk strøm ved svak vind – erklærte direktør i Statnet, Hilde Tonne.

Ifølge den norske operatøren vil sammenslåingen av de to landenes markeder trolig bidra til en litt høyere strømpris i Norge på sikt, men vil øke strømtilgjengeligheten og begrense prishopp. – Likevel er prisen på energi i Norge i gjennomsnitt lavere enn i andre europeiske land og vil fortsatt være det. Samtidig dekker inntekter fra energihandel kostnadene ved investeringer i det norske kraftnettet, som skal dekkes av forbrukertariffer, heter det i pressemeldingen.

Ifølge Tonne bør North Sea Link behandles som et «fremtidig prosjekt for å beskytte klimaet», og Norge, rikt på fornybare kilder, som et «grønt batteri» kan bidra til å redusere CO2-utslippene i Europa.

Kabellansering er imidlertid en bekymring i Norge med stigende energipriser forårsaket av tørre somre. Det er bekymring blant eksperter for at dersom det ikke regner nok de neste ukene, vil vannstanden i magasinene med frosten forbli lav i løpet av vinteren. På sin side står Storbritannia, som blant annet på grunn av svak vind for tiden sliter med strømmangel og rekordpriser, til å tjene mer på denne forbindelsen på kort sikt.

Cecilia Langum Becker, kommentator for allmennkringkasteren NRK, påpekte at streben etter pristilpasning mellom Skandinavia og Europa kan redusere konkurranseevnen til Norges energiintensive industri.

North Sea Link, halvparten eid av Norsk Statnet og British National Grid, vil bli tatt i bruk de første tre månedene med en prøvekapasitet på opptil 700 MW. Investeringen kostet 1.600 millioner euro.

You may also like

Leave a Comment