Home » Norges sentralbanksjef lover å kutte inflasjonen

Norges sentralbanksjef lover å kutte inflasjonen

by Russell Crowe

*

Årstale av sentralbanksjefen

*

Økonomien opererer over sitt potensial

*

Kjerneinflasjonen ligger på 6,4 %, godt over målet på 2 %.

Av Terje Solsvik

OSLO, 16. februar (Reuters) – Sentralbanksjefen sa torsdag at økonomien presterte «over potensialet», og det var ingen tvil om at Norges Bank ville være i stand til å tøyle løpende konsumprisvekst, som nådde sitt høyeste nivå i flere tiår.

I sin første årlige politiske tale siden hun tiltrådte i fjor, sa Ida Wolden Bache at Norges Banks renteøkninger var rettet mot å «utjevne etterspørselen» i nasjonaløkonomien og også kunne føre til en styrking av den norske valutaen.

– Det kan aldri være noen tvil om at Norges Bank vil gjøre jobben vi har fått for å sikre lav og stabil inflasjon, sa Bache til et publikum av næringslivsledere og ledende embetsmenn.

Global inflasjon har skutt i været i kjølvannet av pandemien og Russlands invasjon av Ukraina, noe som fikk sentralbankene til å snu årevis med ultralett pengepolitikk.

Norges grunnleggende konsumpriser, en kategori som ekskluderer volatile energipriser og avgifter, steg 6,4 % fra år til år i januar, og slo sentralbankens forventninger på 5,9 % og mer enn tredoblet sentralbankens mål på 2,0 %.

Norges Bank har hevet referanserenten åtte ganger siden slutten av 2021, fra null til 2,75 %, og sa at den sannsynligvis ville heve den til 3 % i mars, men sa ikke om den hadde til hensikt å heve den ytterligere.

Noen økonomer spår nå at styringsrenten vil stige til 3,5 % eller høyere innen utgangen av dette året.

I sin tale avsto guvernøren fra å gi spesifikke indikasjoner om utviklingen av rentene, men advarte om effektene av en svakere valuta, som hun sa kunne øke inflasjonen.

«Hvis valutamarkedet ikke er overbevist om at pengepolitikken vil strammes inn når inflasjonen stiger, kan kronen (valutaen) svekke seg,» sa Bache.

Han gjentok også en langvarig holdning om at inflasjonen kunne ha falt raskere hvis rentene hadde steget raskere enn de har gjort hittil.

– Grunnen til at vi bruker tid på å redusere inflasjonen, er at jobben vår også er å bidra til å holde flest mulig sysselsatt. Vi ønsker ikke å begrense økonomien mer enn nødvendig for å kontrollere inflasjonen, sa han. (Redigert av Gwladys Fouche og Hugh Lawson)

You may also like