Home » Verdenskonferansen om utvinningsindustri (EITI): Afrika står overfor utfordringene med åpenhet og ansvarlighet

Verdenskonferansen om utvinningsindustri (EITI): Afrika står overfor utfordringene med åpenhet og ansvarlighet

by Siv Jensen

Den største utfordringen for Afrika er å klare å redusere risikoen for korrupsjon langs utvinningsindustriens verdikjede, derfor i forhold til kampen mot alvorlig økonomisk kriminalitet av alle slag som preger sektoren.

For første gang er dette en. Verdenskonferansen til Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), som arrangeres hvert tredje år, arrangeres i år i Afrika, et kontinent rikt på naturressurser, gruvedrift og energi, men hvor det når det gjelder åpenhet og godt styresett i utvinningssektoren, gjenstår mye å gjøre. Ikke mindre enn tusen interessenter fra regjeringer, store selskaper, akademia og sivilsamfunn vil møtes, fra 13. til 14. juni i Dakar (Senegal), rundt temaet «Transparency in transition».

Hensikten er å gjøre oversikt over fremgangen som er gjort, innsatsen som skal gjøres, de globale utfordringene som skal møtes, samt de nye mulighetene for EITI-implementering og den strategiske retningen som skal følges. Så mye som «Utvinnings- og energisektorene endrer seg raskt ettersom etterspørselen etter tilgang til ren og rimelig energi øker. Uten sterk samfunnsdebatt og godt styresett risikerer energiomstillingen å legge utsatte grupper bak seg.

Overgangen kan og må føre til større tilgang til energi og økonomiske muligheter for alle.», insisterer, i en offentlig uttalelse, arrangørene av denne 9. utgaven av verdenskonferansen. Dette inkluderende forumet som markerer 20-årsjubileet for EITI vil derfor være en mulighet til å vurdere og dele prestasjoner og fremgang når det gjelder åpenhet og dialog med flere interessenter i medlemsland og utover, og dette i en kontekst orientert mot energiomstillingen. og preget av den sterke geostrategiske turbulensen i timen.

De 57 statene på de fem kontinentene som har implementert det så langt, og de seksti store selskapene og multinasjonale selskapene som støtter det, gjennom forpliktelsen til å styrke åpenhet og ansvarlighet i forvaltningen av utvinningssektoren deres, var det krever, bør det understrekes, vedtakelse av nasjonale retningslinjer for åpne data, publisering av nasjonale data om produksjon, inntekt og forvaltning av utvinningssektoren, fritt tilgjengelig, rettidig, uttømmende, pålitelig og forståelig og som bidrar til offentlig debatt. «Råvarehandelsindustrien møter fortsatt utfordringer med åpenhet og ansvarlighet, som det fremgår av nylige rettssaker i USA, Storbritannia og Sveits.» og også i Algerie, under «îssaba»s regjeringstid.

Dette viser at det store problemet er å redusere korrupsjonsrisikoen i hele verdikjeden for utvinningsindustrien, derfor i forhold til kampen mot alvorlig økonomisk kriminalitet av alle slag, hvorav sektoren: «Korrupsjon er en presserende utfordring for mange ressursrike land og et prioritert område for EITI. I følge OECD skjer én av fem tilfeller av utenlandsk bestikkelse i utvinningssektoren.

Ugjennomsiktigheten i bedriftens eierskapsstrukturer, lisensieringsprosesser, kontraktsforhandlinger og transaksjoner kan gjøre lukrative utvinningsprosjekter spesielt sårbare for misbruk eller ulovlig berikelse, og frarøve innbyggerne deres berettigede inntekt. .ønsker å huske, fra hovedkontoret i Oslo (Norge), EITI.

Denne internasjonale flerpartiorganisasjonen som samler representanter for myndigheter, bedrifter, investorer, sivilsamfunnsorganisasjoner og andre partnerorganisasjoner, som gjennom årene har blitt «denne innflytelsesrike stemmen i styringen av utvinningsindustrien». Spesielt når vi vet at når det gjelder ansvarlighet, er skattemessig uredelighet i sektoraktiva mer overbevisende, spesielt i Afrika.

Forby korrupsjon, plyndring og tyveri.

Inntektsgjennomsiktighet og skattemessig ansvar, respekteres disse to universelle prinsippene av store nasjonale selskaper og deres utenlandske partnere, spesialisert på utvinningsprodukter, som opererer i Afrika?

Å tro det ville være vrangforestillinger, for med unntak av de som holder tømmene i energi- og gruvesektoren, vet noen svært lite om måten den oppfører seg på skattemessig og hvor mye utnyttelsen av hver av naturressursene av multinasjonale selskaper. som florerer i jorda på det svarte kontinentet. Det stadig mer beryktede ansvaret til utvinningsindustriene i Illicit Financial Flows (IFFs) gir et glimt av dette.

Faktisk, med mer enn 40 000 millioner dollar, er denne sektoren, ansett som en av hovedårsakene til den økonomiske blødningen som Afrika er offer for, i seg selv opphavet til nesten halvparten av de utgående finansstrømmene.

Og hvis omertá har begynt å sprekke, under press fra EITI og andre mektige frivillige organisasjoner eller organisasjoner som jobber for skatterettferdighet i verden, fortsetter ugjennomsiktigheten som omgir inntektene til kolossene i sektoren, så vel som dens skattesystem. være et problem, viktig faktor. i sine svært lave fordeler for befolkningen i ressursrike afrikanske land, som det fremgår av 2020-rapporten fra FNs kommisjon for handel og utvikling (Unctad).

Mange andre tabuer har også blitt brutt takket være EITIs globale standard i den grad den utgir seg for å kontrollere og «avstemme betalinger gjort av selskaper til statene og mottak av betalinger fra regjeringene i utvinningsindustrien».

Resultatene som er oppnådd så langt siden implementeringen i 2003 er mest veltalende: i 2020 ble mer enn 2300 millioner dollar i offentlige inntekter offentliggjort i åpent format av de 51 medlemslandene mot 2950 millioner dollar avslørt, i 2023 av de 57 medlemmene nåværende EITI-medlemmer som strebe «Overvinne skattemessige ulikheter og inntektens ugjennomsiktighet, bekjemp korrupsjon og forbedre styringen av sektoren for å starte den gode utviklingssirkelen.»

I en felles G8/Afrika-erklæring datert 27. mai 2011 forpliktet Algerie seg, i likhet med andre afrikanske land som Egypt, Etiopia, Nigeria og Senegal, til å «fortsette å støtte åpenhet på andre områder, inkludert gjennom full implementering av EITI-initiativet»og til «(…) etablere standarder for åpenhet i lover og forskrifter eller fremme frivillige standarder som forplikter eller oppmuntrer olje-, gass- og gruveselskaper til å avsløre betalingene de gjør til regjeringer.»

Men med unntak av Mauritania, er ingen andre land i Nord-Afrika, en regional gruppe som veier tungt på det globale energi- og gruvepanelet, blant de 57 EITI-medlemslandene.

Sistnevnte vesen «en suveren og frivillig nasjonal prosess, med internasjonale kriterier. Det kan bare være åpenhet om inntektene til sektoren dersom de politiske lederne bestemmer det. Noen land går sammen for å fornye sitt image, fordi de ønsker å tiltrekke seg nye investorer., som forklart av en representant for Oxfam France-nettverket. Tiltredelsesprosess som Algerie jobber med å perfeksjonere, etter instruksjonene fra landets høyeste myndigheter, tatt i betraktning den strenge og omhyggelige karakteren av kravene og kriteriene som kreves.

You may also like