Home » Norges utenriksminister patruljerer russisk grense på snøscooter – Eye on the Arctic

Norges utenriksminister patruljerer russisk grense på snøscooter – Eye on the Arctic

by Russell Crowe
– Det var så spennende. Jeg kunne vært grensevakt, men det er dessverre for sent, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt med et smil etter snøscooterturen med soldatene.(Thomas Nilsen/The Barents Independent Observer)

Norge fortsetter å holde sine grenser og havner åpne mot Russland i nord. «Vi samarbeider med individuelle russere,» sa utenriksminister Anniken Huitfeldt, og la til at det er umulig å møte embetsmenn eller politikere så lenge krigen mot Ukraina fortsetter.

Politiet og hæren har intensivert tilstedeværelsen langs den 198 km lange landegrensen mellom Norge og Russland. Helikoptrene er i luften og vaktene er på snøscooter. Fra vakttårnene kan soldater se Kolahalvøya, hvor russiske soldater trenes før de sendes til slagmarker i Ukraina.

Anniken Huitfeldt mener god grensekontroll er essensielt.

– Man føler virkelig forskjellen på russisk side av grensen, derfor har vi en veldig god forståelse av situasjonen i denne delen av Norge og har også styrket den militære tilstedeværelsen. Foreløpig er situasjonen i dette området stabil, sa ministeren til Barents Observer.

Den norske hæren som har til oppgave å patruljere Jarfjorden er basert kun en kilometer fra den nåværende grensen.

Anniken Huitfeldt foran en snøscooterpatrulje nær den russiske grensen. (Thomas Nilsen/The Barents Independent Observer)

Utenriksministeren understreker at ting kan endre seg. Men foreløpig er Norge det eneste Schengen-landet som holder sjekkpunktet på vei til Russland åpent for russiske statsborgere som reiser med turistvisum.

– Antallet personer som kommer inn i Norge fra Russland er svært begrenset, så jeg vil ikke si at det er gratis. Antallet personer som kommer fra Russland til Norge har gått ned, så jeg tror vi har god kontroll på dette området, sier Huitfeldt.

Finnmarks politimyndigheter med ansvar for immigrasjonskontroll har sett en kraftig økning i antall reisende fra Russland etter at Putin varslet en delvis mobilisering av soldater til krigen i Ukraina i slutten av september i fjor. Denne økningen kan delvis forklares med at Finland har stengt grensen for russere som kommer med turistvisum. Som Polen og de baltiske statene hadde gjort noen måneder tidligere.

I februar var det 5500 grensepasseringer ved Storskog-kontrollen, omtrent samme antall som tidligere måneder.

Anniken Huitfeldt sier at det er viktig for henne å opprettholde en dialog med vanlige russiske borgere i en tid hvor det ikke er offisielle politiske kontakter mellom de to landene.

«Vi må skille mellom Russland og det russiske folk… Det er veldig viktig for Norge, det er derfor vi ikke har noen kontakt med regjeringen eller politikere, det er umulig i denne situasjonen. Vi samarbeider imidlertid med individuelle russere.»

Norges utenriksminister snøscooterpatrulje langs russisk grense - Eye in the Arctic - 15
Lena-Eline Mortensen er en av de norske soldatene som vokter den russiske grensen for politiet. (Thomas Nilsen/The Barents Independent Observer)

Soldatene som vokter grensen, mange av dem vernepliktige, vet godt at de har ansvaret for NATOs nordligste direkte grense mot et av Russlands mest militariserte områder, Kolahalvøya, hvor ubåtflåten befinner seg ballistiske rakettoppskytningsanordninger.

«Krigen påvirker oss ikke så mye her. Vi er mer på sidelinjen, men det gjør arbeidet vårt mer spennende og viktigere, sier Lena-Eline Mortensen.

Har du observert aktivitet på russisk side av grensen?

«Jeg vil egentlig ikke snakke om det, så ingen kommentar. Vi ser bare på skillelinjen, sier Mortensen med et smil.

Selv om tusenvis av kilometer fra de ukrainske slagmarkene, vet hun og våpenkameratene hvem de deler grensen med.

«Du må alltid være på vakt, du må være klar, og det er vi.

Relaterte historier i nord:

Canada: Internasjonalt samarbeid i Arktis må fortsette til tross for bruddet med Russland: GG i Canada, kanadisk presse

Finland: Russiske shoppere tar Schengen-snarveien fra Norge til arktiske FinlandYle Nyheter

grønland: Historisk Hans Island-avtale med Canada flytter fra København til Grønland, Eye on the Arctic

Island: Klima, integrasjon og Arktis blant prioriteringene i programmet til Nordisk Ministerråd på Island, Eye on the Arctic

Norge: NATO vil gjøre oss sterkere, sier nordiske forsvarssjefer, The Independent Barents Observer

Russland: Moskva kutter ambisjonene om atomisbryterprogrammet, The Independent Barents Observer

USA: USA utpeker Alaska til første arktiske ambassadør ser på arktis

You may also like