Home » Norsk sunn modell | Åpenhet og utveksling av informasjon

Norsk sunn modell | Åpenhet og utveksling av informasjon

by Russell Crowe

I Norge er antall pasienter som følges av hver fastlege offentlig. Det er en nettportal der innbyggerne kan velge lege.Felix M. Lavoie

Felix M. Lavoie
Doktorgradsstudent i miljøøkonomi ved Norges Handelshøyskole, Bergen

Så snart jeg kom til Bergen som utenlandsk student, ble jeg tildelt fastlege.

Alle personer som er bosatt i Norge har rett til å bli sett av lege, også utenlandske studenter og vikarer. Etter å ha bodd der i ni år, kan jeg bekrefte den imponerende effektiviteten og tilgjengeligheten til helsevesenet, regnet som et av de beste i verden. Noen ideer fra dette nordiske landet kan berike den aktuelle debatten om allmennleger i Quebec.

I Norge er antall pasienter som følges av hver fastlege offentlig informasjon. Det er en nettportal der innbyggerne kan velge lege. Denne posten viser klinikkens adresse, antall registrerte pasienter og totalt antall ledige plasser for hver fastlege, for eksempel: 1446/1500.

Legene bestemmer hvor mange pasienter de aksepterer på listen sin basert på andre faglige forpliktelser, som sykehusplikter. Helsedirektoratet vurderer 1500 pasienter som normen for ett års fulltidsarbeid, mens Allmennlegeforeningen anbefaler 1200. I 2020 var det 1068 pasienter per lege i snitt.1, etter en nedadgående trend gjennom årene.

Derfor kan innbyggerne velge og bytte lege på denne portalen. Det er mulig å melde seg på venteliste dersom valgt lege ikke har flere plasser. En tekstmelding vil bli sendt når det er ledig plass.

Lege må tilby time innen maksimalt 72 timer. En avtale tilbys vanligvis innen 24 til 36 timer. Hvis legen ikke er tilgjengelig, vil en annen lege i klinikken gjøre konsultasjonen for ham. Avtaler varer nøyaktig 15 minutter og starter vanligvis til angitt tid. Derfor lar det norske systemet arbeidere rådføre seg effektivt, og minimere tapt arbeidstid.

Alle resepter legges til den elektroniske filen som alle apotek kan konsultere direkte. For en fornyelse, bare skriv en melding til legen din på portalen.

Styrken til den norske modellen er basert på åpenhet og informasjonsdeling. I denne ånden ville åpen kommunikasjon av antall pasienter til Quebec allmennleger være et første skritt mot en riktig diagnose av systemfeil. Åpenhet er et prinsipp for god ledelse og utlevering av denne informasjonen bør ses på som en mulighet til å forbedre nettverket.

Noen norske figurer

  • Helseutgifter representerer 12,7 % av BNP, unntatt oljesektoren, sammenlignet med 11,7 % i Quebec.
  • Per innbygger er det 1,6 ganger flere leger og 2,2 ganger flere sykepleiere enn i Quebec.
  • Gjennomsnittlig godtgjørelse til allmennleger er 2,6 ganger gjennomsnittslønnen i landet sammenlignet med 5,5 ganger i Quebec (2017).

You may also like