Home » Norske oljeforbund søker mekling etter at lønnsforhandlingene kollapset

Norske oljeforbund søker mekling etter at lønnsforhandlingene kollapset

by Ashley Olsen

Lønnsforhandlinger som involverte rundt 8000 arbeidere i Norges oljeutvinningssektor brøt sammen onsdag morgen, sa fagforeninger, noe som øker risikoen for en streik senere på året som vil stoppe leting, men som ikke forventes å påvirke produksjonen.

Forhandlingene mellom Norges Rederiforbund (NSA) og fagforeningene Safe, Industri Energi og DSO vil gjenopptas på et senere tidspunkt under ledelse av en statsoppnevnt mekler og kan føre til streik dersom de mislykkes.

Stridsaksjonen vil neppe påvirke olje- og gassproduksjonen på kort sikt, men kan ha større innvirkning på lang sikt, da utvidelsesprosjekter og oppstart av nye felt kan bli forsinket.

Norske oljeproduksjonsarbeidere, som er direkte ansatte i selskaper inkludert Equinor og Conoco Phillips, nådde en lønnsavtale tidligere denne måneden, og unngikk streik ved store olje- og gassfelt.

Borearbeidere, som forhandler separat fra de som er direkte involvert i produksjonen, gikk sist ut i streik i 2018, og påvirket rundt 0,5 % av Norges samlede olje- og gassproduksjon på grunn av tid.

«UAKSEPTABELT

Selskaper som er involvert i samtalene inkluderer Transocean, Saipem, Odfjell Drilling, Archer, Seadrill og andre.

Fagforeningene, som representerer arbeidere i mobile offshore-enheter og borerigger ved permanente installasjoner, krevde en lønnsøkning som ville forbedre deres kjøpekraft, sa Safe.

«Forslaget som ble lagt på bordet var ikke akseptabelt for våre medlemmer,» sa Safe-leder Hilde-Marit Rysst i en uttalelse.

Den norske regjeringen spådde tidligere denne måneden at konsumprisene ville stige med 5,4 % i år.

NSA, som representerer boreselskaper, sa at fagforeningene ikke hadde tatt hensyn til markedsutsiktene for boreindustrien.

«De ønsket ikke å godta et forslag som var forenlig med andre sektorer av industrien,» sa NSAs sjefsforhandler Geir Sjøberg.

Under Norges strengt regulerte tariffsystem kan arbeidstakere bare streike dersom meklingen også mislykkes.

You may also like