Home » Råvarer: Norge vil beholde gassforsyningen til EU i «4 eller 5 år»

Råvarer: Norge vil beholde gassforsyningen til EU i «4 eller 5 år»

by Ashley Olsen

Oslo (awp/afp) – Norge, som har blitt Europas viktigste gassleverandør etter krigen i Ukraina, vil opprettholde sine leveranser på dagens nivå «de neste fire-fem årene», har den norske statsministeren lovet, Jonas Gahr. Handle på fredag.

Jonas Gahr Støre tok imot EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg på en plattform i havet ved Troll-reservoaret, utenfor kysten av Norge.

For å kompensere, i hvert fall delvis, for reduksjonen i russiske leveranser, økte Norge gassproduksjonen i fjor og dekker i dag mellom 30 og 40 % av kontinentets behov.

«Putin prøvde å utpresse EU ved å frata oss 80% av russiske gassforsyninger,» sa von der Leyen.

Stoltenberg på sin side fremhevet viktigheten «av å sikre denne typen infrastruktur (som Troll-depotet, red.anm.) ekstremt viktig for økonomien vår, dagliglivet og også for sikkerheten vår».

Troll, som ligger ca. 65 km vest for Bergen, landets nest største by, er Norges største gassfelt og et av dets største oljefelt: det alene gir tilsvarende 10 % av europeisk gassforbruk.

Infrastrukturen er sårbar, som demonstrert av sabotasjen i september 2022 i Østersjøen av Nord Stream-gassrørledningen.

Ved å trekke lærdom fra denne bekymringsfulle episoden har NATO og EU etablert en arbeidsgruppe for å styrke beskyttelsen av deres kritiske infrastruktur. Deres første møte fant sted torsdag.

Etter en tysk-norsk forespørsel gikk Atlanterhavsalliansen også med på å opprette et koordinerende organ for beskyttelse av maritim infrastruktur.

Som et tegn på denne økte årvåkenheten seilte to norske og tyske skip fra plattformen fredag, samt et maritimt overvåkingsfly og et helikopter.

afp/rp

You may also like