Home » Sjøtemperaturen styrer distribusjonen av europeisk havfisk

Sjøtemperaturen styrer distribusjonen av europeisk havfisk

by Ashley Olsen

En analyse som spenner fra Sør-Portugal til Nord-Norge fremhever viktigheten av temperatur for å bestemme hvor fiskearter finnes.

Ved å bekrefte at temperatur er en nøkkeldriver for storskala romlig variasjon i fiskesammensetninger, var studien i stand til å bruke fremtidige klimaprognoser til å forutsi hvor arter vil være mest vanlig innen 2050 og 2100. Resultatene viser at samlet sett er de største endringene på samfunnsnivå anslås hvor oppvarmingen er størst, med de mest uttalte effektene lenger nord på høyere breddegrader.

Studien var den første i sitt slag som brukte data fra fiskeriundersøkelser over et så stort område for å vurdere hvordan miljøvariasjoner påvirker utbredelsen av arter. Studien inkluderte 198 arter av marin fisk fra 23 undersøkelser og 31 502 prøver samlet inn av fiskeriforskere mellom 2005 og 2018.

Martin Genner, professor i evolusjonær økologi ved University of Bristols School of Biological Sciences, som ledet forskningen, sa: «Denne unike studien samler data fra fiskeriundersøkelser av dette livsviktige marine økosystemet. Med denne informasjonen kan vi konkludert vise storskala betydning av havtemperatur for å kontrollere hvordan fiskesamfunn samles.»

Louise Rutterford, hovedforfatter av studien som ble utført ved universitetene i Bristol og Exeter, forklarer: «Teamets analyse viste hvordan temperaturen viste seg å være den mest kritiske variabelen for å bestemme hvor arter finnes, med dybde som også vannet og saltholdighet viktige faktorer Dette tillot oss å bruke prediktive modeller for å lære mer om hvordan fisk vil reagere på global oppvarming i de kommende tiårene.»

Professor Steve Simpson, som hadde tilsyn med forskningen, la til: «Studien legger til en økende mengde bevis som indikerer at fremtidig global oppvarming vil føre til omfattende endringer i fiskesamfunn, som potensielt kan føre til endringer i fiskefangstvirksomhet i regionen. .»

Studien er finansiert av Naturmiljøforskningsrådet [NERC] og UK Government Office for Science.

You may also like