Home » Skandinavia er fortsatt motvillige til å gjenoppta vaksinasjon med AstraZeneca

Skandinavia er fortsatt motvillige til å gjenoppta vaksinasjon med AstraZeneca

by Russell Crowe

Publisert i :

Siden European Medicines Agency ga grønt lys til AstraZeneca-vaksinen igjen, har vaksinasjonen blitt gjenopptatt i de fleste europeiske land, men ikke i Skandinavia. Norge, Sverige og Danmark har valgt å gjøre gjenopptakelse av injeksjoner betinget av dypere vurderinger av de sjeldne, men alvorlige blødningsforstyrrelsene som har oppstått hos vaksinerte personer.

Med vår korrespondent i Stockholm, Frédéric Faux

AstraZeneca-vaksinen er godkjent av europeiske myndigheter, men den er fortsatt mistenkelig i skandinavernes øyne, som fortsetter å stoppe bruken.

I Norge gjennomføres en utredning etter at fem pasienter ble innlagt på Oslo sykehus med problemer med trombose, mellom 3 og 12 dager etter vaksinasjon. To døde. Forskere fra samme sykehus har også etablert en kobling mellom vaksinen og dannelse av blodpropp hos tre pasienter.

I Danmark ble to personer alvorlig syke etter å ha blitt vaksinert, hvorav den ene døde. To mistenkelige dødsfall også i Sverige.

Svært isolerte tilfeller, som ikke stiller spørsmål nytte/risiko-forholdet til vaksinen, men som de ulike myndighetene ønsker å undersøke nærmere. Fordi legemiddelovervåking, i Skandinavia, er høyt utviklet. Det er også i de samme landene at det i 2010 ble etablert en kobling mellom HIN1-influensavaksinen og en bølge av narkolepsi, en sovesyke som spesielt hadde rammet unge mennesker.

You may also like