Home » Slaghandlinger fører til arrestasjon av 29 medlemmer av Extinction Rebellion

Slaghandlinger fører til arrestasjon av 29 medlemmer av Extinction Rebellion

by Russell Crowe

Raid mot Oljedepartementet, blokkerer et større veikryss: Extinction Rebellion-aktivister gjennomførte mandag det første av en serie varslede kupp mot norsk oljepolitikk i Oslo, og førte til 29 arrestasjoner.

«Forby olje, liv før fortjeneste»

Parfois déguisés en ours polaire ou en disturbing figures noires, des dizaines de militants ont bloqué l’entrée du ministère du Pétrole et de l’Energie derrière un banner «Interdisez le pétrole, la vie avant les profits», visse s’introduisant dans le Byggverk. Samtidig har andre aktivister midlertidig sperret trafikken ved et større veikryss i den norske hovedstaden.

Extinction Rebellion, med henvisning til klimakrisen, krever en slutt på oljeleting og gradvis avvikling av produksjonen av svart gull i det skandinaviske landet, den største eksportøren av hydrokarboner i Vest-Europa.

Sivile ulydighetsaksjoner i Oslo og London

Sivile ulydighetsaksjoner varsles hele uken i Oslo og andre begynte samme dag i 15 dager i London, hvor tusenvis av aktivister samlet seg på Trafalgar Square.

Norsk politi har varslet 29 arrestasjoner av aktivister som nektet å evakuere veiene. – Vi blir her så lenge kravene våre ikke blir oppfylt, sa Jenny Jaeger, en 21 år gammel aktivist som okkuperte mottaksrommet til Oljedepartementet der hun forberedte seg på å overnatte.

I en rapport publisert 9. august erklærte FNs klimaeksperter (IPCC) et «rødt varsel for menneskeheten», og global oppvarming viste seg å være verre og raskere enn tidligere fryktet.

Hvis FNs generalsekretær, Antonio Guterres, mente at denne rapporten «rører dødsdommen» for fossilt brensel, fortsetter Norge å gi lisenser for oljeleting i sine farvann.

Lovvalg 13. september

«Vi skal levere energi til verden mens det er etterspørsel», sa oljeminister Tina Bru i juni. «Derfor vil regjeringen opprettholde en oljepolitikk som legger til rette for lønnsom olje- og gassproduksjon under norsk klimapolitikk». Mandag bedømte Tina Bru, som sier hun deler demonstrantenes bekymringer, metodene hennes som udemokratiske.

«Denne gruppen sier at demokrati er problemet og ønsker å flytte makten til de demokratisk valgte organene til det de selv anser som passende,» sa han.

«Timingen er så kritisk at det er vår siste utvei,» forsvarte Jenny Jaeger. Oljens fremtid står i sentrum for lovkampanjen 13. september i Norge, der også enkelte partier – små – krever slutt på oljeutvinningen.

You may also like