Home » Solar Magazine – EU investerer i italiensk solcellepanelprodusent: produksjonskapasiteten utvides til en topp på 3 gigawatt

Solar Magazine – EU investerer i italiensk solcellepanelprodusent: produksjonskapasiteten utvides til en topp på 3 gigawatt

by Russell Crowe

EUs innovasjonsfond investerer mer enn 1,1 milliarder euro i syv innovative prosjekter. En av dem gjelder en utvidelse av produksjonskapasiteten til den italienske solcellepanelprodusenten Enel.

De 7 prosjektene gjennomføres i Belgia, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Norge, Spania og Sverige.

Stålproduksjon
Et prosjekt i Sverige har som mål å redusere klimagassutslippene fra stålproduksjon fullstendig ved å bruke grønt hydrogen i Gällivare og Oxelösund. Et annet prosjekt i Finland vil demonstrere 2 måter å produsere rent hydrogen på et raffineri i Borgå: gjennom fornybar energi og ved å fange CO2 og lagre det permanent i Nordsjøen. Med et prosjekt i Frankrike absorberes uunngåelige utslipp fra en sementfabrikk og CO2 lagres dels geologisk i Nordsjøen og dels bearbeides til sement. For å redusere utslipp fra hydrogen og kjemisk produksjon, utvikler et prosjekt i Belgia en komplett verdikjede for CO2-fangst, transport og lagring i Antwerpen havn.

Et prosjekt i Spania konverterer ikke-resirkulerbart kommunalt avfall fra El Morell til metanol, et viktig kjemikalie og et lavkarbondrivstoff. Nok et prosjekt i Sverige er etableringen av et storskala bioenergi- og karbonfangst- og lagringsanlegg ved et eksisterende kraftvarmeanlegg i Stockholm.

TANGO
Til slutt er det TANGO-innovasjonsprosjektet – en forkortelse for ItaliAN pv Giga factOry – fra Enel i Catania, Italia. Enel Green Power, en del av energiselskapet Enel, er prosjektkoordinator.

TANGO-prosjektet vil utvikle en pilotlinje i industriell skala for produksjon av tosidige heterojunction-solceller. Bifacial heterojunction-teknologi (b-hjt) gir høyere ytelse sammenlignet med konvensjonelle solcellepaneler. Prosjektet bør føre til en utvidelse av dagens årlige produksjon av solcellepaneler med b-hjt solceller fra 200 megawatt topp til 3 gigawatt topp.

Ifølge Enel vil TANGO-prosjektet øke europeisk teknologisk lederskap innen neste generasjons solceller og solcellepaneler og vil ha en positiv innvirkning på hele den europeiske solcelleverdikjeden.

You may also like