Home » Teleperformance: AMF CP-dokument. 223C0752

Teleperformance: AMF CP-dokument. 223C0752

by Ashley Olsen

223C0752

FR0000051807-FS0397

22. mai 2023

Erklæring om terskeloverskridelser (artikkel L. 233-7 i handelsloven)

DET HUSKES AT DENNE ERKLÆRING ER GJORT UNDER ERKLÆRENS ANSVAR, DEN

PUBLIKASJONEN AV DENNE MERKSELEN IMLESER IKKE VERIFIKASJON AV AMF AV INFORMASJONEN GITT.

FJERN YTELSE

(Euronext Paris)

Ved brev mottatt 18. mars 2023 opplyste Norges Bank1 (Bankplassen 2, Postboks 1179, Sentrum, 0107 Oslo, Norge) at den hadde krysset:

 • den 16. mai 2023, terskelen på 5 % av kapitalen i selskapet TELEPERFORMANCE, og som per denne dato har 2 976 408 TELEPERFORMANCE-aksjer som representerer like mange stemmerettigheter, det vil si 5,03 % av kapitalen og 4,90 % av stemmene rettighetene til dette selskapet2; OG

 • den 17. mai 2023, terskelen på 5 % av stemmerettighetene til selskapet TELEPERFORMANCE, og innehar 3 313 134 aksjer i TELEPERFORMANCE3 som representerer like mange stemmerettigheter, det vil si 5,60 % av kapitalen og 5,46 % av stemmerettighetene til dette selskap 3.

Disse terskelkryssingene er et resultat av oppkjøpet av TELEPERFORMANCE-aksjer i markedet.

_______

 • Norges sentralbank.

 • Basert på en kapital bestående av 59 120 842 aksjer som representerer 60 683 854 stemmerettigheter, i samsvar med paragraf 2 i artikkel 223-11 i det generelle regelverket.

 • Inkludert 150 000 TELEPERFORMANCE-aksjer som sikkerhet.

 • 223C0752-FR0000051807-FS0397

  Ansvarsfraskrivelse

  Teleperformance SE la ut dette innholdet 22. mai 2023 og er eneansvarlig for informasjonen den inneholder. Distribuert av PublikumUredigert og uendret, 23. mai 2023 14:02:54 UTC.

  You may also like