Home » Usbek & Rica – Bølgemaskiner, sorteringssentre… Hvordan tenke på mottak av flyktninger utover fiendtlige enheter?

Usbek & Rica – Bølgemaskiner, sorteringssentre… Hvordan tenke på mottak av flyktninger utover fiendtlige enheter?

by Siv Jensen

Guillaume Capelle, medgründer av Singa, en internasjonal organisasjon som hjelper med å integrere nykommere

«For noen tiår siden følte ikke Europa, men også andre regioner i verden, som Australia, seg påvirket av tvungen immigrasjon, som allerede påvirket utviklingsland mye. Med krigen i Ukraina og den syriske krisen har migrasjonen beveget seg nærmere våre territorier. Og i dag, globalt, er én av åttiåtte mennesker flyktning.

Da jeg var 22 år gammel, dro jeg for å besøke disse berømte mottaks- og sorteringssentrene for nyankomne i Australia. Du måtte legge igjen passet og telefonen ved inngangen og gå gjennom flere gjerder før du kunne snakke med asylsøkerne. De jeg dro til var basert på Christmas Island, en øy som ikke har signert internasjonale avtaler og ikke er avhengig av australsk suverenitet, selv om den er bevoktet av sin marine. Sentrene som er bygget der er rom av anarki der to eller tre år med administrativ venting knekker flyktningene og tar fra dem energien.

Vi kunne imidlertid gitt dem tilgang til arbeidsrett mye raskere og løse så mange problemer knyttet til våre stressede jobber! I likhet med karbonavgiften kunne vi for eksempel innført en sosial taksonomi som vil støtte utviklingen av inkluderende virksomheter. Vår tilnærming til migrering avhenger imidlertid fortsatt av sikkerhetspolitikk. I Frankrike forvaltes disse av innenriksdepartementet, mens de godt kunne orkestrert av økonomi- eller kulturdepartementet, som ikke ville forvaltet budsjettene på samme måte.

I løpet av XXImin århundre, er det sikkert at forholdet vårt til forestillingen om migrasjon vil bli reversert. Den stadig mer vedvarende tilstedeværelsen av mennesker i rommet endrer allerede vår oppfatning av mobilitet, som ikke lenger vil være utelukkende jordisk. På svært lang sikt kan vi forutse en menneskelig tilstedeværelse på Månen, eller i internasjonale romstasjoner i bane. Så er det vår progressive dematerialisering: vi tilbringer mer og mer tid i det virtuelle rommet. Vi kan leve opptil 4 timer om dagen i et videospill, så hvorfor ikke være borger av en kryptonasjon i morgen?

Til slutt vil våre grenser og vår demografiske politikk bli rekonfigurert av utviklingen av klimaendringer, som godt kan redefinere følelsen vår av å tilhøre samfunn av innbyggere, forbrukere eller tro, knyttet til kilometermålingen av våre bevegelser og vårt karbonfotavtrykk. Til en viss grad er en fransk forretningskvinne som tar flyet som en del av jobben sin til syvende og sist mer en migrant enn en syrisk sykkelreparatør som har bodd i Frankrike i tretti år. »

You may also like