Home » «Vi har gitt for mye konkurranse til EU.» Opposisjonen ønsker å gjenvinne suverenitet i energisektoren – EURACTIV.pl

«Vi har gitt for mye konkurranse til EU.» Opposisjonen ønsker å gjenvinne suverenitet i energisektoren – EURACTIV.pl

by Russell Crowe

– Vi har gitt for mye konkurranse til EU, spesielt på energiområdet, sier Trygve Slagsvold Vedum, leder for Det euroskeptiske partiet i Norsk Senter. Gruppen ønsker endringer i avtalen med EU om EØS.

Norge, som er en stor eksportør av energi og gass, bør gjenvinne større makt til å lage sine egne energireguleringer, delvis gitt til EU under avtalene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, sier Senterpartiet.

Den euroskeptiske gruppen går inn for å reforhandle EØS-avtalen, som har vært hoveddokumentet som definerer forholdet mellom Norge og EU siden 1994. «Vi ga EU for mange fullmakter, spesielt på energiområdet, vi må få dem tilbake » , sett lider Partii Centrum (Senterpartiet) Trygve Slagsvold Vedum i et intervju med Reuters-byrået i anledning en av møtene før valget.

Den norske politiske scenen går inn i en avgjørende fase av kampanjen foran stortingsvalget som er berammet til 13. september. Som Reuters påpeker, har Senterpartiet en sjanse til å gå inn i regjeringen dersom det dannes en sentrum-venstre-koalisjon, ledet av Arbeiderpartiet ved valgene. I et slikt scenario ville Høyre mistet makten etter to perioder.

Vedum utvidet i kampanjen gruppens tradisjonelt agrariske politiske profil med krav om større desentralisering av makt og skaping av flere arbeidsplasser i distriktene, noe som vil slå ut i velstandsnivået i disse områdene.

Sentrister frykter økende energipriser

Senterpartiet motsatte seg adopsjonen av Norge i 2019 den tredje energipakken, inkl. nedbryting av energiforsyninger og produksjon fra drift av overføringsnett.

Pakken sørget for avtale. Etat for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER), rettet mot å støtte og tilrettelegge for samarbeid mellom nasjonale energiregulatorer.

Partiet frykter imidlertid at tettere bånd til EU-land når det gjelder kraftoverføring vil føre til oppgang i energiprisene i Norge. – Dette er viktig fordi lave energipriser er en betydelig fordel for bransjen, understreker Vedum.

Vedum: Vi krever ikke slutt på handelsforbindelsene med EU

Både regjeringen og Labour, som samarbeid er en mulighet for sentrister til å komme til makten med, ser på disse argumentene som grovt overdrevne. De advarer om at et forsøk på å reforhandle forholdet til EU kan føre til en lang og vanskelig prosess, i likhet med Brexit-samtalene mellom Fellesskapet og EU. Storbritannia.

Vedum er ikke enig i denne påstanden. «Det er to helt forskjellige ting,» sier han. – Norge avslutter ikke med noe. Vi har (med EU – red.) avtaler som fortsatt er i kraft, men vi ønsker å forbedre dem”, forklarte han.

Senterpartiet har lenge motsatt seg ikke bare Norges visjon om EU-medlemskap, men også eksisterende EØS-avtaler. Den har bare mildnet sin posisjon i år og er nå ikke så mye for å bryte dem som å endre individuelle bestemmelser.

«Vi kommer ikke til å bryte noe. Men avtalen mellom Norge og EU må hele tiden utvikles. Ikke bare unionen har rett til å ta initiativ til reforhandling. Vi må også kreve endringer, sa han.

Nordmenn stemte to ganger for å bli med i EU: i 1972 og 1994. Med tanke på at tiltredelsesavstemningene mislyktes, vedtok Oslo-regjeringen en EØS-avtale (på EU-siden er dette samarbeidet regulert av traktater), som gir Norge tilgang til indre marked i bytte mot å godta deler av EU-forordningen.

You may also like