Home » Statens fond tjener 95.000 millioner euro på seks måneder

Statens fond tjener 95.000 millioner euro på seks måneder

by Russell Crowe


Foto: ANP

Norges suverene formuesfond, verdens største, har tjent 990 milliarder kroner i første halvår i år, tilsvarende nesten 95 milliarder euro. Dette tjente godt på den kraftige oppgangen i aksjekursene.

Fondet oppnådde en avkastning på sine totale investeringer på over 9 prosent. Til sammen har det statlige fondet en formue under forvaltning på 1,111 milliarder euro. Mesteparten av investeringene er i aksjer, men det er også investeringer i obligasjoner, eiendom og en svært liten del i bærekraftig energiinfrastruktur som vindparker.

Den høyeste avkastningen ble ifølge fondet oppnådd i investeringer i energi og i finanssektoren. Men investeringer i teknologiaksjer ga også mer.

Statens fond ble opprettet på 1990-tallet for å investere norske olje- og gassinntekter i utlandet. Fondet har eierandeler i omtrent 9000 selskaper, inkludert store navn som Shell, ASML, TSMC, Nestle, Apple, Amazon, Microsoft, Facebook og Googles mor Alphabet, og eier rundt 1,5 prosent av aksjene i hele verden.

You may also like